Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 5 / 38
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-5,author-paged-5,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

………………İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE  Dosya No   :…………. E.İTİRAZ EDENBORÇLU                :VEKİLİ                    :ALACAKLI            :KONU                     : Borca itiraz dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR :Esas numarası yukarıda verilen dosyada müvekkilime ilamsız takip yolu ile icra...

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. – Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek, – Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek, – Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak, – İstenilmesi halinde,...

Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi5237 sayılı TCK m. 129/f.1’de “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Haksız fiilin etkilerinin devam ediyor olması ve hakaretin bu nedenle...

HAKARET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİKamu görevlisine karşı görevinden dolayı,Herhangi bir kişi hakaret suçunun mağduru olabilir, ancak kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmiş olması suçun cezasını ağırlatıcı bir nedendir. Bunun için hakaret suçunun kamu görevlisine yöneltilmesi yeterli olmayıp, kamu görevlisinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle...

BASININ HABER VERME HAKKIBasında yer alan haberlerin haber verme hakkı kapsamında değerlendirilebilmesi için verilen haberin doğru ve güncel olması, kamusal ilgi ve yarar bulunması, haberde kullanılan ifadelerin olayla ilgili olması koşullarını taşımalıdır. Haberin gerçeklik değeri, haberin verildiği tarihteki koşullara göre değerlendirilmelidir.DİLEKÇE İHBAR ve...

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin...

Önemli sebeplerTaraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Burada öngörülemez ve katlanılamaz bir gelişmeyle karşılaşan taraf, kira sözleşmesini, diğer tarafın erken fesihten ötürü doğacak zararlarını belli...

Bildirim YoluylaKonut ve iş yeri kiralarında TBK madde 347 gereğince konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi...

Yargıtay Kararı – 3. HD., E. 2016/10999 K. 2017/18314 T. 27.12.2017 Asıl ve birleşen dava, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz eden davalı birleşen...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın