Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 5 / 30
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-5,author-paged-5,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

  İletişimin tespiti; kişilerin telefon kayıtlarının getirtilmesi, bu kayıtlılarla beraber kişilerin kimlerle, ne süre zarfında ve hangi saat aralıklarında görüştüklerinin tespit edilmesidir.EŞLER İLETİŞİMİN TESPİTİNİ İSTEYEBİLİR Mİ?Önceki uygulamada, davanın taraflarının değil 3. Kişilerin de iletişiminin tespiti istenebiliyordu. Mahkeme bu talepleri kabul edip iletişim operatörlerine müzekkere yazıyor ve...

     ANAYASAMadde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.Madde 38- (Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 Md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya...

  Genel HükümlerSürenin sona ermesi veya belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi ihbarı (Konut ve çatılı işyeri kiralarında kullanılmaz) Önemli nedenlerden dolayı fesih Kiracının iflas etmesi Kiracının ölümüKira hukukunda prensip olarak kira sözleşmesinin süresinin sonra ermesiyle birlikte kira sözleşmesi sona ermemekte , kendiliğinden uzamaktadır. Bu uzamaya...

  Kiracı kira sözleşmesi gereğince sahip olduğu kullanım hakkını bir başkasına devretmektedir. Bu devir kısmen veya tamamen olabilir. Kullanım hakkının devri esasen alacağın temliki hükmündedir. Bu nedenle ancak yazılı şekilde yapılabilir. Devralan, kiralananın teslimini ve kullanıma elverişli durumda bulundurulmasını kiraya verenden talep edebilir (Yarg. HGK., E....

     Kiracı aleyhine düzenleme yasağı – TBK m. 346: “Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.”.Bu hüküm kapsamında iki hususu değinmek gerekir...

  Kira sözleşmesinde kirayı ödeme , kiracının asli borcudur . İfa yeri ve zamanı açısından genel hükümler geçerlidir . Taraflar bu hususları serbestçe belirleyebilirler .Kira bedelinin ödenmemesi halinde kiraya veren açısından dört ihtimal ortaya çıkmaktadır .Kiraya veren ödenmeyen kira bedelini faiziyle isteyebilir Kiraya veren sözleşmeyi...

  Konut ve çatılı işyeri kiralarında belirli süreli olarak akdedilen kira sözleşmesinin süresinin sona ermesine rağmen TBK 347/1 uyarınca kiracı tarafından sürenin sona ermesinden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarda uzatılmış sayılmaktadır . Bunun istisnasını kira bedeli oluşturmaktadır . Kira sözleşmesinin uzatıldığı...

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran