Dilekçe Örnekleri arşivleri — Sayfa 10 / 51 — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
311
archive,paged,category,category-dilekce-ornekleri,category-311,paged-10,category-paged-10,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Dilekçe Örnekleri

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                               .......  DAVACI                   :.......            VEKİLİ                     :.......       DAVALILAR            :....... KONU                      : Arsa Payının Düzenlenmesi AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından ...............binasının,....... nolu bağımsız bölümün sahibidir. Bina, ....... adresindedir. Tapuda da ....... ili,....... ilçesi, ....... mahallesi ....... Ada ,....... Pafta, ....... Parselde kayıtlıdır. 2-Son yapılan iş hanı...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NETEDBİR TALEPLİDİR                                                                                                                           .......                  DAVACI             :.......                         VEKİLİ               :....... DAVALI             :....... DAVA                 : Alacak davası KONU                : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.       AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde      binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan .......  için ise...

................ MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA DOSYA NO :……/……. Esas. MÜDAHĠL OLMAK ĠSTEYEN : VEKĠLĠ : SANIK : VEKĠLĠ(Varsa) : MAKTÜL(Varsa) : SUÇ : KONUSU : Müdahale talebimiz hakkındadır. ĠZAH VE ĠSTEK :Sanık …………aleyhine …………… iddiasıyla kamu davası açılmıĢtır. Sanığın müsned suçu iĢlemesi nedeniyle suçtan zarar görmüĢ bulunmaktayım, buna göre sanığın cezalandırılmasını talep etmek ve açılan kamu davasına müdahil olmak...

……………. AĠLE MAHKEMESĠ HÂKĠMLĠĞĠNE TEDBĠR TALEP EDEN Eġ : T.C. KĠMLĠK NO : VEKĠLĠ(Varsa) : HAKKINDA TEDBĠR TALEP EDĠLEN Eġ : VEKĠLĠ(Varsa) : KONU : 6284 Sayılı Kanun Gereğince Tedbir Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : Hakkında tedbir talep edilen eĢim …………. ile …………. tarihinden beri evli olup, evliliğimizden ………. isimli çocuklarımız bulunmaktadır. Hakkında tedbir talep edilen...

YARGITAY ( )…… DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere, ………………….. MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DOSYA NO : TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN : VEKİLİ(Varsa) : SANIK : VEKİLİ(Varsa) : KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : KONU : ……………. Mahkemesinin ……/….. E ……/…… K Sayılı ………….. ve tarihli kararının temyizi istemidir. AÇIKLAMALAR : SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edilen ve re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar dikkate alınarak yerel...

....... MAHKEMESİNE DAVACI : ADRES : DAVALI : KONU : Yoksulluk Nedeniyle Adli Yardım İstemi.AÇIKLAMALAR : Kısaca dava konusu özetlenecek. Dava açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir. Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin … Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım. HUKUKİ NEDENLER : 1086 S....

….. Nöbetçi Aile Mahkemesi (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi) Hakimliği’ne Davacı-Davalı : …………………….. TC Kimlik No : ………………….. Adresi : …………………. Davalı -Davacı : …………………… TC Kimlik No : ……………………. Adresi : ……………………. D.Konusu : Evlilik birliğinin sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir. Açıklamalarımız : 1. Taraflar ……….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği...

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir....

Manevi zararlar. Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç) Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları. Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen...

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,  DOSYA NO              : …/… E.  SANIK                      : MÜDAFİİ                 : KONU                       : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR   : 1-) Mahkemenizin … tarihli oturumunda, savcılık makamı tarafından esasa ilişkin mütalaa verilmiş olması veçhile, aynı tarihli oturumda tarafımıza verilen süre içinde sunduğumuz esasa ilişkin savunmalarımız, aşağıdaki gibidir. 2-) Öncelikle...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran