Av. Ahmet Yasin Yıldız, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
6
archive,author,author-avukatahmet,author-6,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Av. Ahmet Yasin Yıldız

      ANTALYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE  DAVACI                                :ADRES                                  :VEKİLİ                                 :ADRES                                  :DAVALI                                :ADRESİ                                :KONU                                   : Merci Tayini Talebimizden İbarettir.AÇIKLAMALAR               ASKİ aleyhine açmış olduğumuz muarazanın önlenmesi ve suyun bağlanmasına ilişkin davamız,  …… Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek …...

T.C YARGITAY 14.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 6298 Karar: 2018 / 7135 Karar Tarihi: 03.12.2018İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;Hükümden sonra 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi ile ilgili olarak 24.11.2015 tarihli, 29542 sayılı Resmi Gazete'de...

Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Nedir? İşveren kural olarak fazla mesai yaptırmak istediği işçiden onay almak zorundadır. İş Kanunu’nda bu hususa “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” hükmü ile açıkça yer verilmiştir. Uygulamada bu onay fazla mesai onay formu, fazla mesai muvafakatnamesi gibi isimlerle karşımıza çıkar.  Fazla mesai onay formu...

T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 6938 Karar: 2019 / 177 Karar Tarihi: 17.01.2019A) Davacı İstemi:Dava, sigorta başlangıç tarihinin 01/05/1985 tarihi olarak tespitine karar verilmesi istemine ilişkindir.B) Davalı Cevabı:Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili özetle; davacının açmış olduğu davaya zaman aşımı yetki ve hak düşümü süre yönünden itiraz ettiklerini,...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın