Yoksulluk Ve İştirak Nafakasının Talep Edilebilmesi İçin Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi Zorunludur Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17263
post-template-default,single,single-post,postid-17263,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yoksulluk Ve İştirak Nafakasının Talep Edilebilmesi İçin Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi Zorunludur Yargıtay Kararı

Yoksulluk Ve İştirak Nafakasının Talep Edilebilmesi İçin Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi Zorunludur Yargıtay Kararı

Özet:

HUMK’nun 443/3. maddesi uyarınca; tedbir nafakası yönünden ilamın kesinleşmesi gerekmez ise de yoksulluk ve iştirak nafakasının talep edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi zorunludur. 

 

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2011/3369
Karar No:2011/19386
K. Tarihi:17.10.2011

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından Gaziosmanpaşa 2. Aile Mahkemesi’nin 09.03.2010 tarih ve 2007/1262 Esas, 2010/252 Karar sayılı boşanma ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibine başlandığı, ilamda hüküm altına alınan fer’i alacaklar ile aylık 300,00 TL yoksulluk, 250,00 TL iştirak nafakasının tahsilinin istendiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, fer’i alacakların boşanma kesinleşmeden icraya konulamayacağı, ayrıca boşanma kesinleşmeden yoksulluk ve iştirak nafakasının istenemeyeceği nedenleriyle iptallerinin istendiği görülmektedir.
Takip dayanağı ilamda, müşterek çocuk ve davacı asil lehine aylık 150’şer TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, hükmün kesinleşmesini müteakip 300,00 TL yoksulluk, 250,00 TL iştirak nafakasına hükmedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda ilam uyarınca boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar ancak aylık toplam 300,00 TLtedbir nafakası istenebilir.

HUMK’nun 443/4. maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderine yönelik hükümleri de aynı kurala tabidirler. Ancak, boşanma ilamı kesinleştiği takdirde, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama gideri isteklerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetilerek kesinleşmeleri gerekli değildir (HGK. 28.2.2001 tarih 2001/12-206E. 2001/217 K. ).

HUMK’nun 443/3. maddesi uyarınca; tedbir nafakası yönünden ilamın kesinleşmesi gerekmez ise de yoksulluk ve iştirak nafakasının talep edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi zorunludur.Boşanma ilamında hüküm altına alınan diğer alacak kalemleri ile yoksulluk ve iştirak nafakası bakımından takip dayanağı ilamın boşanma yönünden kesinleşip kesinleşmediği, kesinleşmiş ise kesinleşme tarihi ilgili mahkemeden sorularak tespitinden sonra oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17/10/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran