Trafik Kazasının Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Zorunludur Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17094
post-template-default,single,single-post,postid-17094,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Trafik Kazasının Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Zorunludur Yargıtay Kararı

Trafik Kazasının Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Zorunludur Yargıtay Kararı

Trafik kazasının münhasıran alkolün etkisiyle meydana geldiği araştırılmadan, “sırf alkollü olduğu için sürücü sorumlu tutulamaz.”

Mahkeme tarafından aralarında nörolog ve trafik bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyetinden bu hususta rapor alınması ve bu hususun tartışılması zorunludur.

Yine Trafik Sigortası Genel Şartları B.4-d bendine göre Sigorta Şirketinin, alkollü sürücünün neden olduğu kazadan dolayı, zarar görenlere yaptığı ödemeleri rücu edebilmesi için de “Kazanın münhasıran alkolün etkisiyle meydana gelmesi gerekir.”

Sürücü alkollü olmasına rağmen kazanın oluşumuna başka bir etken yol açmışsa, sürücünün sırf alkollü olmasından dolayı, sorumluluğu düşünülemez. Bu konuda Yargıtay Emsal Kararı ek’te sunulmuştur.

Yargıtay 17.HD. 12/04/2012 gün, 2011/6139 Esas 2012/4605Karar

Davacı vekili, asıl ve birleştirilen dosyada, müvekkili nezdinde trafik sigortalı aracın alkollü kullanılması sırasında meydana gelen kazada yaralanan kişilere tazminat ödendiğini ileri sürerek asıl dosyada 51.054,00 TL, birleştirilen dosyada 2.886.00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne, asıl davada 40.843,20 TL’nin ve birleştirilen davada 2.308,80 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

 

2- Dava trafik zorunlu mali sorumluluk trafik sigortacısı tarafından dava dışı zarar görenlere ödenen tazminatın rücuan tahsili istemineilişkindir. Trafik Sigortası Genel Şartlar B.4d bendinde sürücünün alkollü olmasının etkisi ile neden olduğu kaza sonrasında gerçekleşen zarar nedeniyle sigortacının zarar görenlere yaptığı ödemenin sigorta ettirenden rücu edilebileceği düzenlenmiştir. Ne var ki, rücu koşulunun oluşması için alkolün münhasıran kazaya neden olması gerekirSomut olayda , dava dışı araç sürücüsünün alkollü olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, sürücünün aldığı alkolün oranının doğrudan doğruya sonuca etkili bulunmadığından aralarında nörolog ve trafik bilirkişinin bulunduğu bilirkişi heyetinden, kazanın münhasıran alkolün etkisi ile meydana gelip gelmediği konusunda alınacak rapora görehüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

3- Kabule göre de, rücu edilebilecek tazminat tutarı ancak zarar görenlerin gerçek zararı kadar olabilirDavalı, kazada yaralanan yolcuların hatır için taşındığını savunmuştur.Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda BK.nun 43.maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılmasıgerek öğretide, gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, bu savunma üzerinde durularak, mahkemece taşımanın hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için taşımanın kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı, yani olayın özel şartları gözönüne alınmadan, araştırılmadan ve tartışılmadan karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

 

4- Ayrıca, davalı yaralanan kişilerin müterafik kusurlu olduğunu savunmuştur.Zarar görenlerin müterafik kusurlu olduğunun kabul edilmesi halinde belirlenen gerçek zarardan takdiren yapılacak indirim sonucunda bulunacak tutarın davalıdan rücuan tahsiline karar verilmesi gerekirOysa, mahkemece hükmedilen tazminatın, hangi tazminat miktarı esas alınarak ve hangi oranda indirim yapılarak belirlendiği anlaşılamamaktadır. Kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran