TEREKENİN RESMEN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23071
post-template-default,single,single-post,postid-23071,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

TEREKENİN RESMEN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ

TEREKENİN RESMEN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ

Alanya Avukat

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TALEPTE

BULUNAN               : A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                    

VEKİLİ                    :

MİRAS BIRAKAN  :C…. B…… (T.C.:…………….)

ADRES                     

TALEP KONUSU    : Miras Bırakan C…. B…..’ nin terekesinin resmen tasfiye edilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Miras bırakan C…. B…., talepte bulunan müvekkil A…. B….’ nin babası olup, 13.09.2021 tarihinde yukarıda belirtilen yerleşim yeri de olan adresinde vefat etmiştir. Miras bırakanın mirasçıları ekte sunduğumuz Ankara …. Noterliği’nin …/…/2021 Tarih, …. Yevmiye numaralı veraset ilamından (EK-1) da görüleceği üzere talepte bulunan müvekkil A…. B…. Ve dava dışı diğer mirasçı D…. B….’ dir.

Miras bırakanın terekesi borca batık olup, talepte bulunan miras bırakan tarafımızca bu şekilde kabul edilmek yerine Türk Medeni Kanunu 632.Madde gereği terekenin resmi tasfiyesi yapılması talep edilmektedir.

Türk Medeni Kanunu madde 632Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir.

Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkate alınmaz.

Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.”

Türk Medeni Kanunu madde 634 “Resmî tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır.

Resmî tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamanda yapılacak ilânla miras bırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri istenir.

Terekenin daha önce resmî defteri düzenlenmiş ise resmî tasfiye bu deftere göre yapılır.

Tasfiye memuru, göreviyle ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Mirasçılar ve tereke alacaklıları, sulh mahkemesine, tasfiye memuru tarafından yapılan veya tasarlanan işlemlerden dolayı bunu öğrendikleri tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı olarak şikâyette bulunabilirler.”

 HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile, m iras bırakan C…. B…..’ nin terekesinin resmen tasfiye edilmesini vekaleten talep ederiz.22.11.2021

 

Talep Eden A….. B….. Vekili

 

Buraya tıklayarak diğer makale örneklerimize ve dilekçe örneklerimize ulaşabilirsiniz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran