Teminat Senedi İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası, Kambiyo Takibi Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17495
post-template-default,single,single-post,postid-17495,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Teminat Senedi İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası, Kambiyo Takibi Yargıtay Kararı

Teminat Senedi İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası, Kambiyo Takibi Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/3357
KARAR NO: 2016/13899
KARAR TARİHİ: 24.10.2016

>>KAMBİYO TAKİBİ, SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI, İSPAT YÜKÜ VE DELİL DURUMU

6100/m.222/5

6102/m.64

ÖZET : Dava, menfi tespit istemine ilişkindir.

Davacı, aleyhine başlatılan kambiyo senedine bağlı takipten dolayı takip konusu senedin teminat için verildiğini iddia ederek menfi tespit isteminde bulunmuştur. Davacının bu iddialarını yazılı belge ile ispatlaması gerekir. Dava dilekçesinde münhasıran davalının defterlerine delil olarak dayanılmadığından, davalının defterini sunmaması davacı lehine yorumlanmak suretiyle davanın ispatlandığına karine oluşturmaz. Mahkemece, davacının yazılı belgeye dayanan delilleri değerlendirilip sonucuna göre değerlendirme yapılması gerekirken “davalının defterlerini ibrazdan kaçındığından davacı tarafın iddiasını ispat ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne” karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR 

Davacı vekili, müvekkiline yönelik icra takibi yapıldığını, takibe konu olan 30.000 TL bedelli senedin teminat için verildiğini, “teminat içindir” kısmının makas ile kesildiğini, vade tarihinin sonradan eklendiğini ve yine bu konudan dolayı Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiğini ileri sürerek, müvekkilinin borçlu olmadığına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının borç ikrarı içeren senede dayalı olarak borçlu olmadığını yazılı delil ile ispatlaması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, 6100 Sayılı HMK’nun 222/5.maddesi gereğince davalı tarafa ticari defterlerini sunması için verilen kesin süreye rağmen ticari defterlerin sunulmadığı, davalının tacir olduğundan 6102 Sayılı TTK’nun 64.maddesi gereğince defterlerinde borç ve alacak ilişkilerini açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda olduğu, davalının defterlerini ibrazdan kaçındığından davacı tarafın iddiasını ispat ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı, aleyhine başlatılan kambiyo senedine bağlı takipten dolayı takip konusu senedin teminat için verildiğini iddia ederek menfi tespit isteminde bulunmuştur. Davacının bu iddialarını yazılı belge ile ispatlaması gerekir. Dava dilekçesinde münhasıran davalının defterlerine delil olarak dayanılmadığından, davalının defterini sunmaması davacı lehine yorumlanmak suretiyle davanın ispatlandığına karine oluşturmaz. Mahkemece, yukarıda açıklanan ilke uyarınca davacının yazılı belgeye dayanan delilleri değerlendirilip sonucuna göre değerlendirme yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 24.10.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran