Tebliğ Edilmeden Kesinleşen Trafik Cezası-Örnek İtiraz Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18865
post-template-default,single,single-post,postid-18865,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Tebliğ Edilmeden Kesinleşen Trafik Cezası-Örnek İtiraz Dilekçesi

Tebliğ Edilmeden Kesinleşen Trafik Cezası-Örnek İtiraz Dilekçesi

NÖBETÇİ (…) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

 

 

İTİRAZ EDEN                                    :

 TC KİMLİK NUMARASI               :

ADRES                                                  :

VEKİLİ                                                 :

 ADRES                                                :

 İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLEME TARİHİ                   :

 TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                       :

 KONU                                                 : …..Trafik Denetleme Şube’nin …/…/… Tarihli  ve ………… Seri Numaralı Trafik Ceza

Tutanağında Yazılı Para Cezasının İptali İstemimizi İçerir.

AÇIKLAMALAR                            

1-) Müvekkilimize ait ………… tescil plakalı motorsikletiyle ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 51. maddesine istinaden “Hız sınırlarına uymama” suçunu işlendiği gerekçesiyle gıyabında kesilen toplam ………… -TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir.

2-) Müvekkilimiz Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet sitesi üzerinden … yılı Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin sorgulama yaparken bu trafik cezasından haberi olmuş; tarafına herhangi bir tebliğ yapılmadığından suçun mahiyeti ile ilgili bir bilgisi de bulunmamaktadır.

3-) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca “Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği,  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.” Ancak yasal süre içerisinde müvekkilimize söz konusu cezaya ilişkin olarak herhangi bir tebligatta bulunulmamıştır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle mevzuata aykırı olarak, tebliğ edilmesi gerektiği halde tebliğ edilmeden kesinleştirilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 2918 S. K. m. 51, 116; Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve                                                                           Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle itirazımızın kabulü ile mevzuata aykırı olarak                                                                                    düzenlenen ….-TL para cezasının iptaline karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygıyla talep                                                                                  ederiz.  …/…/…

 

İtiraz Eden Vekili

 Av.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran