Tapuya Tescil Talepli Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18908
post-template-default,single,single-post,postid-18908,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Tapuya Tescil Talepli Dilekçe

Tapuya Tescil Talepli Dilekçe

(… )ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                    :

TC NO                        :

VEKİLİ                      :

ADRES                       :

DAVALI                      :

ADRESİ                       :

KONU                          : … Ada … Parsel Sayılı Taşınmazın Müvekkilimiz Adına Tescil Edilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                 

1- … mevkiinde bulunan dava konusu … ada … parsel  sayılı taşınmaz, tapuda,  …/ …/ … tarih ve …/ … Esas ve …/ … Karar sayılı … Asliye Hukuk Mahkemesi kararı  ile hakkında gaiplik kararı verilen … … isimli kişi adına kayıtlıdır.

2-)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 713/I. maddesi gereğince; Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Aynı maddenin II. fıkrasında; maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

3-) Müvekkilimizin, dava konusu taşınmazı … yılından itibaren davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süre ile malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurması nedeni  ile işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 19, 704, 705, 706, 707, 713, 714, 715, 717, 840, 892, 1008, 1013, 1021, 1023, 1025; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12; 3402 S. K. m. 25, 26, 27

HUKUKİ DELİLLER                      :

                                                           1-)… ada … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı,

                                                           2-) …/ …/ … tarih ve …/ … Esas ve …/ … Karar sayılı … Asliye Hukuk Mahkemesi kararı,

                                                           3-) Gaiplik kararı,

                                                          4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                        

  Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … ada … parsel sayılı taşınmazın müvekkilimiz adına tescil edilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini, Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.

                                                                                                                                                                                   

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran