Tam Kusurlu Sürücü-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18902
post-template-default,single,single-post,postid-18902,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Tam Kusurlu Sürücü-Yargıtay Kararı

Tam Kusurlu Sürücü-Yargıtay Kararı

             T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/4359    Karar No:2012/6111   K. Tarihi:14.5.2012

 Davacı vekili, müvekkilinin eşi M.H. davalıya trafik sigortalı aracı kullanırken meydana gelen tek taraflı kazada vefat ettiğini, desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek eş H. için ıslah ile artırılmış 22.308,62 TL, kızı M. için 8.818,37 TL ve oğlu V. için 8.628,01 TL olmak üzere 250,00 TL defin masrafının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine talep etmiş, yargılama sırasında defin masrafı talebinden feragat etmiştir.

Davalı vekili, gerçek zarardan kusur oranında ve poliçe limitiyle sorumlu olduklarını savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, murisin meydana gelen kazada tam kusurlu olduğu, üçüncü kişi konumundaki davacıların destek zararından işletenin ve dolayısıyla davalı sigorta şirketinin sorumlu bulunduğu anlaşılmakla davanın kısmen kabulüne, davacı H. için 8.623,01 TL, M. için 8.818,37 TL ve V. için 8.623,01 TL olmak üzere toplam 39.750,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, defin gideri talebinin feragat nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerle, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen aktüerya bilirkişi raporunda belirtilen destek tazminatına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, davacıların, ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, desteklenen yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılarda zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına (HGK’nın 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK’nın 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı ilamları uyarınca) göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı alınmasına 14.5.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tags:
, , ,
No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran