Şifrenin Ele Geçirilmesi- Face , Msn Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17382
post-template-default,single,single-post,postid-17382,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Şifrenin Ele Geçirilmesi- Face , Msn Yargıtay Kararı

Şifrenin Ele Geçirilmesi- Face , Msn Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

CEZA DAİRESİ

2012/31216

2013/25978

1.11.2013

* E-POSTA HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E – Posta Hesabına Bir Çok Kez Girildiğine İlişkin Microsoft ve TİB’den Gelen Yazı Yanıtlarına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre 5237 S.K. Md.244/2’deki Suçun Oluştuğu)

* ELEKTRONİK POSTA HESABININ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRİLEREK ERİŞİMİN ENGELLENMESİ (Katılanın E-Postasının Şifresini Ele Geçiren Sanığın Bu Adrese Girerek Şifreyi Değiştirip Katılanın E-Maillerine Erişimini Engellediği – 5237 S.K. Md.244/2 Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)

* BİLİŞİM SUÇU (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E- Posta Hesabının Şifresini Ele Geçirerek Bu Adrese Giren ve Şifre Değiştirmek Suretiyle Katılanın Elektronik Postalarına Erişimini Engelleyen Eylemine Uyan 5237 S.K. Md.244/2 Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği)

* E- MAİL HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E – Posta Hesabına Bir Çok Kez Girildiğine İlişkin Microsoft ve TİB’den Yazı Yanıtları Geldiği/Katılanın E-Postalarına Erişimi Engellendiği – 5237 S.K. Md.244/2’deki Suçun Oluştuğu)

5237/m.244/2

ÖZET : Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, C.Savcısı ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

MADDE 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran