Satın Alınan araç Modelinde Farklılık 2011 Model Satın Alınmasına Karşın 2010 Model Verilirse Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17249
post-template-default,single,single-post,postid-17249,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Satın Alınan araç Modelinde Farklılık 2011 Model Satın Alınmasına Karşın 2010 Model Verilirse Yargıtay Kararı

Satın Alınan araç Modelinde Farklılık 2011 Model Satın Alınmasına Karşın 2010 Model Verilirse Yargıtay Kararı

19.Hukuk Dairesi         2014/6234 E.  ,  2015/3062 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av…. ile davalı vek.Av….’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R
Davacı vekili, tarafların davalı tarafından düzenlenen 02.01.2012 tarihli proforma faturada özellikleri belirtilen 2011 model aracın 79.500,00 TL bedel karşılığında davacıya satımı konusunda anlaştıklarını, müvekkilince 04.01.2012 ve 12.01.2012 tarihlerinde toplam 79.500,00 TL ödenmesine rağmen davalının aracı teslim etmediğini, çekilen ihtarı davalının almaktan bile imtina ettiğini, müvekkilinin aracın teslim edilmemesi dolayısıyla zarara uğradığını, bu süreçte (15.01.2012-10.02.2012 arası) sıfır araç kiralayarak 2.950,00 TL masraf ettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin haklı nedenle feshine, araç bedeli olarak ödenen 79.500,00 TL ile araç kiralama gideri 2.950,00 TL.nin toplamı 82.450,00 TL.nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, satış sözleşmesiyle aracın davacıya teslim edildiğini, müvekkilince aracın ÖTV’si beyan edilerek davacı adına yatırıldığını, mülkiyetin davacıya devredildiğini,davacı tarafından aracın tescili için müracaat edilmiş ise de Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından değişen mevzuat gerekçe gösterilerek aracın 2010 model olarak tescil edilebileceği, 2011 model olarak tescil edilmesi için ilgili kurumlarla yapılan yazışmaların sonucunun beklenmesi gerektiği bildirilerek ihtilaf çıkartıldığını, bu durumun müvekkilinin tamamen dışında gelişen bir durum olduğunu bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davalının 2011 model aracın satış ve teslimini taahhüt etmesine rağmen davacıya 2010 model bir aracı teslim etmek istediği, böylece teslim borcunun sözleşmeye uygun olarak ifa edilmediği, davacının sözleşmenin feshi talebinin haklı bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne, araç bedeli 79.500,00 TL.nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.100,00,-TL. duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 05.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran