Özel Bilirkişiden Alınan Rapor İle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunma
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17671
post-template-default,single,single-post,postid-17671,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Özel Bilirkişiden Alınan Rapor İle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunma

Özel Bilirkişiden Alınan Rapor İle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunma

YARGITAY 5. Ceza Dairesi
Esas No : 2014/6241
Karar No : 2014/8962

Zincirleme şekilde irtikap, menfaat temini için oluşturulmuş bir sistemde suç örgütünün üyesi olmak suçlarından sanık C…’nun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 250/1, 43, 220/2 ve 62. maddeleri 10 ay hapis ve 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/05/2006 tarihli ve 2006/111 Esas, 2006/198 sayılı Kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 26/12/2006 tarihli ve 2006/9880 Esas, 2006/10661 sayılı Kararı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, sanık müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 15/01/2014 tarihli ve 2006/111 Esas, 2006/198 sayılı ek Kararına yönelik sanık müdafii tarafından yapılan itirazın keza reddine dair Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/02/2014 tarihli ve 2014/109 Değişik İş sayılı Kararının;

Dosya kapsamına göre, sanık vekilince 09/01/2014 tarihli dilekçe ile yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin farklı delillere dayandığı ve daha önce delil olarak gösterilen ve sanığın mahkumiyetine gerekçe olarak gösterilen CD’lerdeki görüntülerdeki kişinin kuvvetle muhtemel sanık olmadığına ilişkin Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen 25/02/2013 tarihli adlî video uzman mütalaası sonucu dikkate alındığında, talebin esasına ilişkin değerlendirme yapılmaksızın ve bunun dışında sanığın mahkûmiyetine yeter hangi delile dayanıldığı açıkça belirtilmeksizin yazılı şekilde yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmesinde ve bu karara yönelik yapılan itirazın ise kabulü yerine yasal gerekçe gösterilmeden reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 05/05/2014 gün ve 94660652-105-22-3525-2014-8856/30082 sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Mahkumiyet kararı verilirken kanıt olarak kullanılan ve suç teşkil ettiği kabul edilen eylemleri gösteren kamera görüntülerindeki kişinin kuvvetle muhtemel hükümlü C… olmadığına ilişkin Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen rapora dayanılarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulmuş ise de, bu görüntülerin 18/04/2006 günlü duruşmada izlenerek sanığa gösterildiğinde, suç sayılan fiilleri reddetmekle birlikte görüntüdeki şahsın kendisi olduğunu kabul ettiği, ayrıca Ulusal Kriminal Büro tarafından 25/02/2013 ve 06/06/2013 tarihli raporlar düzenlenirken mukayesede kullandığı fotoğrafların ne zaman ve kim tarafından hazırlandığının, adı geçene ait olup olmadığının ve sanığın suç tarihindeki görüntüleriyle karşılaştırmaya uygun olup olmadığının güvenli şekilde saptanmadığı ve sevkinin sağlanmadığı, kişinin görünümünün zamana veya fiziki müdahaleye bağlı olarak değişeceği veya değiştirilebileceği, bu koşullarda alınan ve inandırıcılıktan yoksun olduğu anlaşılan raporlar yargılamanın yenilenmesi nedeni sayılamayacağından hükümlü müdafiin buna ilişkin talebinin reddinde yasaya aykırılığın bulunmadığı ve açıklanan sebeplerle kanun yararına bozma isteminin yerinde olmadığı anlaşıldığından, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/02/2014 gün ve 2014/109 Değişik İş sayılı Kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 24/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran