KASTEN YARALAMA SUÇUNDA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HAL BULUNMASI DURUMUNDA TEMEL CEZA NASIL BELİRLENİR?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16426
post-template-default,single,single-post,postid-16426,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KASTEN YARALAMA SUÇUNDA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HAL BULUNMASI DURUMUNDA TEMEL CEZA NASIL BELİRLENİR?

KASTEN YARALAMA SUÇUNDA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HAL BULUNMASI DURUMUNDA TEMEL CEZA NASIL BELİRLENİR?

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2017/6688
Karar: 2018/607
Karar Tarihi: 22.01.2018

YARALAMA SUÇU – KATILANIN HEM YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKAN BİR DURUMA HEM DE KEMİK KIRIĞINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALANDIĞI – NDE ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREĞİ

ÖZET: Sanığın yaralama eylemi sonucunda katılanın hem yaşamını tehlikeye sokan bir duruma hem de kemik kırığına neden olacak şekilde yaralanmış bulunması karşısında, bu durumun ancak temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşma nedeni yapılabileceği, sanığın sadece en ağır sonuç olan yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde yaralama eyleminden sorumlu olacağının gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 86, 87) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

 Sanığın yaralama eylemi sonucunda katılanın hem yaşamını tehlikeye sokan bir duruma hem de kemik kırığına neden olacak şekilde yaralanmış bulunması karşısında, bu durumun ancak temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşma nedeni yapılabileceği, sanığın sadece en ağır sonuç olan yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde yaralama eyleminden sorumlu olacağı gözetilmeden, TCK’nin 86/1, 87/1-d-son maddelerine göre uygulama yapıldıktan sonra TCK’nin 87/3. maddesi uyarınca cezanın artırılması suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

 Sanığın eylemini silahtan sayılan tabure ile gerçekleştirdiği katılanın beyanı ile uyumlu doktor raporu ve sanık ikrarı ile sabit olduğu halde, sanık hakkında TCK’nin 86/3-e ve 87/1-son maddelerinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini,

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas-2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 22.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 LINK :        yuksekMahkemeDetay

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran