Kaçakçılık Suçu-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18435
post-template-default,single,single-post,postid-18435,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kaçakçılık Suçu-Yargıtay Kararı

Kaçakçılık Suçu-Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2014/15102  K. 2014/14597  T. 8.7.2014

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1.5.2014 tarih ve 7-2011-152425 Sayılı itirazı yerinde görüldüğünden, itirazın kabulüyle Dairemizin 19.2.2014 tarih ve 2013/2164 Esas- 2014/3780 Karar sayılı kararı kaldırılarak yapılan incelemede;

1- ) Suç tarihinde, sanığın eylemi kaçak şekerler yönüyle 5607 Sayılı Kanunun 3/5 maddesinde öngörülen kaçakçılık ve aynı zamanda kaçak akaryakıt yönüyle de 5015 Sayılı Kanunun ek 5/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan, 5237 Sayılı TCK.nun 44. maddesi uyarınca sanığın şeker ve akaryakıt nakletmekten ibaret tek fiili sebebiyle en ağır ceza öngören 5015 Sayılı Kanunun ek 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi,

2- ) Kabule göre de;

a- ) Tekerrüre esas kasıtlı suçtan üç aydan fazla hapis cezasına mahkumiyeti bulunan sanık hakkında TCK`nın 58. maddesinin uygulanmaması ve ertelemeye engel sabıkası bulunmasına rağmen 5015 Sayılı yasaya muhalefetten hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi,

b- ) Dava konusu eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması ve kaçak eşyanın değeri ile müsaderesine karar verilen nakil vasıtasının değeri göz önüne alındığında, müsaderesinin 5237 Sayılı TCK.nun 54/3. maddesi kapsamında hakkaniyete aykırı olacağı gözetilerek nakil aracının iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın 2-a numaralı bozma sebebi yönüyle cezada kazanılmış hakkının CMUK 326 /son maddesi gereğince gözetilmesine, 08.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran