İş Arkadaşına “ Gerizekalı, Gerzek” Gibi İfadeler Kullanmak -Haklı Fesih Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17371
post-template-default,single,single-post,postid-17371,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İş Arkadaşına “ Gerizekalı, Gerzek” Gibi İfadeler Kullanmak -Haklı Fesih Yargıtay Kararı

İş Arkadaşına “ Gerizekalı, Gerzek” Gibi İfadeler Kullanmak -Haklı Fesih Yargıtay Kararı

Özet:

Mahkemece , olaya sebebiyet verenin davacı olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmişse de, davalı tanık beyanları, işyeri soruşturmasında ifadesine başvurulan diğer işçilerin yazılı ifadeleri dikkate alındığında davacının başka bir işçi için “ gerizekalı, gerzek” sözlerini kullandığı sabittir. 

 

 

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/22068
Karar No:2014/37710
K. Tarihi:

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, 17/07/2013 tarihinde iş arkadaşının küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını, söz konusu hakaretleri üstlerine iletmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 29/07/2013 tarihinde davacının ” çalışma arkadaşına hakaret ederek tahrik ettiği” gerekçesi ile işine son verildiğini, ancak bu gerekçenin geçerli olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını, davacının iş akdinin haksız ve yasaya aykırı olarak feshedildiğini iddia ile feshin geçersizliğini, işe iadeye ve buna bağlı tazminat ile ücretlere karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı,davacının iş sözleşmesinin 25/II-d maddesi gereği haklı sebeple feshedildiğini, davacının şirkette yurtdışı turlar şefi olarak çalışan …..’in 17/07/2013 tarihinde kendisine hakaret ve küfür ettiği iddiasıyla aynı gün dilekçe vererek şikayette bulunduğunu, şikayet üzerine soruşturma açıldığını, ifadelerine başvurulan tanık beyanlarına göre davacının iş arkadaşına hakaret ederek tahrik ettiği ve kavgaya sebebiyet verdiğinin tespit edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece ,dinlenen tanıkların beyanlarına göre yurtdışı turlar şefinin davacıya gönderdiği bir mail üzerine davacının, kalite şefine bu maile cevap vermek istediğini bildirdiği bir sırada, odasından çıkan yurtdışı turlar şefinin “benim hakkımda konuşuyorsunuz, o lafları bir yerinize sokarım” şeklinde konuştuğu, her iki çalışanın da bu tartışma nedeniyle işten çıkarıldığı , olayın oluş biçimine göre yurtdışı turlar şefinin davacıyı duymasının mümkün olmadığı, olaya sebebiyet verenin davacı olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı taraf vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Mahkemece , olaya sebebiyet verenin davacı olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmişse de, davalı tanık beyanları, işyeri soruşturmasında ifadesine başvurulan diğer işçilerin yazılı ifadeleri dikkate alındığında davacının başka bir işçi için “ gerizekalı, gerzek” sözlerini kullandığı sabittir.

Bu durumda, davacının işyerinde çalışan başka bir işçiye yönelik söylediği anlaşılan bu sözler sataşma niteliğinde olup işveren feshinin 4857 sayılı yasanın 25/2-d maddesine göre haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 136.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 09.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran