Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Nitelikli Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17277
post-template-default,single,single-post,postid-17277,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Nitelikli Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararı

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Nitelikli Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararı

Özet:

Müştekinin sahibi olduğu …………….Sanayi ve Ticareti Ltd. Şti’de muhasebeci olarak çalışan sanığın, şirket borçlarının ödenmesi nedeniyle müşteki tarafından kendisine verilen 6.500 TL’yi alarak ortadan kaybolmak suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğine dair kesin ve mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından beraatine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

 

T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi

Esas No:2013/19113
Karar No:2015/32092
K. Tarihi:

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, O Yer Cumhuriyet savcısı, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Müştekinin sahibi olduğu ……………………… Sanayi ve Ticareti Ltd. Şti’de muhasebeci olarak çalışan sanığın, şirket borçlarının ödenmesi nedeniyle müşteki tarafından kendisine verilen 6.500 TL’yi alarak ortadan kaybolmak suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğine dair kesin ve mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından beraatine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Nitelikli dolandırıcılık suçunda, elde edilen haksız menfaatin 5.500,00 TL olduğu gözetilip menfaatin iki katı hesaplanırken 550 gün yerine 275 gün adli para cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
5237 sayılı TCK.nın 53.maddesinin (1), (2), ve (4) numaralı fıkralarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 08.10.2015 tarihli ve E.2014/140, K.2015/85 sayılı kısmi iptal kararının, 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden koşulları oluşması halinde infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, O Yer Cumhuriyet savcısının atılı suçtan dolayı sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazları ile sanık müdafiinin, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, isteme uygun olarak hükümlerin ONANMASINA, 10.12.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran