Haksız İşgal Tazminatı Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23063
post-template-default,single,single-post,postid-23063,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Haksız İşgal Tazminatı Dava Dilekçesi

Haksız İşgal Tazminatı Dava Dilekçesi

 

……………. (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                    

VEKİLİ                     :Avukat ……………

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

DAVA DEĞERİ       :1.000,00 TL (ŞİMDİLİK)

D.KONUSU              :Şimdilik 1.000,00 TL ecrimisil (haksız işgal) tazminatı talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ

1.Davalı taraf, ekte sunduğumuz Ankara …. Noterliği, …/…/2021 Tarih, ….. Yevmiye Numaralı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Ankara İli Batıkent İlçesi … Ada ….Parsel… nolu ….Mahallesi ….Cad No:…/…. ‘ de kain taşınmazı 300.000 TL bedel karşılığında davacı müvekkile satmayı taahhüt etmiş ve söz konusu taahhütnamede de taşınmazı …/…/2021 tarihinde tahliye edeceğini belirtmiştir.

2.Söz konusu taahhütname uyarınca …/…/2021 tarihinde Yenimahalle Tapu Müdürlüğü’ nde taşınmazın devri yapılmış, fakat devir üzerinden 3 ay geçmesine, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde taşınmazın tahliye ve teslim edileceği tarih tam ve kesin olarak belirtilmesine, davacı müvekkil tarafından defalarca ihtar çekilmesine rağmen, davalı taraf taşınmazı boşaltmamış olup, kendisi haksız işgalci konumundadır.

3.Davacı müvekkilin, davalı tarafın bu haksız işgalinden doğan zararının giderilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıklana nedenlerle işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :TMK, HMK, TBK, Yargıtay Kararları ve sait ilgili tüm mevzuat

DELİLLERİMİZ                 :

1-Tapu Kayıtları

2-Noterlik İhtarnamesi

3-Mahkeme kararı

4-Tanık

5-Emsal Taşınmazların Kira Bedellerinin Emlakçılardan, Tapu Müdürlüklerinden ve ilgili kurumlardan sorulması

6-Yemin

7-Keşif

8-Bilirkişi İncelemesi

9-Elektrik, su, doğalgaz, internet kayıtlarının celbi

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde kesin olarak belirtilen ../../2021 tarihinden itibaren dava tarihine kadar fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL haksız işgal tazminatının (ecrimisilin) yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

2-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 21.08.2021

 

Davacı Vekili

Avukat

  • Buraya tıklayarak diğer makale, örnek karar ve dilekçelerimize ulaşabilirsiniz
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın