Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23061
post-template-default,single,single-post,postid-23061,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Dava Dilekçesi

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Dava Dilekçesi

 

………………….NÖBETÇİ (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI

(KİRAYA VEREN) :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :Avukat ……………….

ADRES                      

DAVALI(KİRACI)  :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       : 000,00 TL

TALEP KONUSU   :Davalının kiralanan taşınmazı süresinden önce tahliye etmesi sebebiyle davacı müvekkili uğratmış olduğu zararın giderilmesi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Davalı C….. D…., mülkiyeti davacı A….. B…..‘ye ait olan ………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan konutta, ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında yapılan kontrata göre davalı, kontrat tarihinin başından beri kiralanan konutun kira bedeli olarak aylık 000,00TL ödemektedir. Sözleşmede belirtilen kira döneminin bitiminin ardından, davalı tarafça hiçbir bildirimde bulunulmamış; kira sözleşmesi bir sonraki dönem de devam etmiştir.

İkinci kira döneminin ortasında, ../../… tarihinde davalı tarafça kiralanan taşınmaz boşaltılmış; bu tarihten itibaren kira bedeli ödenmemiştir. Müvekkil, kiracıya bu durumu bildirdiğinde davalı, kira bedelini ödemeyeceğini, evi boşalttığını bildirmiştir.

Davalının söz konusu davranışı usule ve yasaya aykırı olup müvekkili maddi zarara uğratmıştır. Şöyle ki, TBK 347. Madde 2. Fıkra uyarınca “Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.” Denilmektedir. Ayrıca devam eden 348. Madde uyarınca bildirimin geçerliliği hakkında “Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.” Demektedir.

Davalı kiracı hiçbir zaman bu şekilde yazılı bir ihtarnameyle konutu boşaltacağını müvekkile bildirmemiş; kira döneminin ortasında bir anda konutu boşaltmıştır. Müvekkil tarafından konutun anahtarı dahi teslim alınmamıştır. Konutun boşaltılmış olduğu tarihten bu yana taşınmaz kullanılmamakta olup, kira geliri elde edilememektedir.

TBK 324. Madde gereğince “Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür.” Bu sebeple müvekkil tarafından davalıya …/…/…. Tarihinde kira bedelinin ödenmesi yönünde ihtarname (EK-2) gönderildiyse de ödeme yapılmamış ve hatta yapılmayacağı bildirilmiştir. Davalının söz konusu davranışının amacının, kiraya veren davacı müvekkili zarara uğratmak olduğu sabittir.

Davalı, kira bedellerinden ve davacı müvekkili uğratmış olduğu zararlardan sorumludur. TBK 325. Madde gereğince Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.” Denilerek davalının sorumluluğu ortaya konulmaktadır. Müvekkil halen daha söz konusu taşınmaz için başka bir kiracı bulamamış olup zararı artarak devam etmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı tarafın kiralananı erken tahliye etmesi nedeniyle davacı müvekkilin uğramış olduğu zararların giderilmesini talep etme zaureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı, ../../…. Tarihli ihtarname, Banka Kayıtları, Anlatımları, Keşif ve Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Mahkemenizde ikame ettiğimiz işbu DAVANIN ve TALEPLERİMİZİN BÜTÜNÜYLE KABULÜNE

2-Davacı müvekkilin, davalının kiralanını haksız bir şekilde erken tahliye etmesi nedeniyle uğramış olduğu zararın (kira kaybı alacağının) giderilmesi amacıyla şimdilik …….. TL’nin ….temerrüt tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine

3-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 09/11/2021

Davacı A….. B….. Vekili

                                      Avukat

  • Buraya tıklayarak diğer makale, örnek karar ve dilekçelerimize ulaşabilirsiniz
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın