Erişimin Engellenmesi Kararı-Sahte Face-Twiter İçin Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17386
post-template-default,single,single-post,postid-17386,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Erişimin Engellenmesi Kararı-Sahte Face-Twiter İçin Yargıtay Kararı

Erişimin Engellenmesi Kararı-Sahte Face-Twiter İçin Yargıtay Kararı

7.Ceza Dairesi         2014/5036 E.  ,  2014/12937 K.

Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde @ertemsener kullanıcı ismiyle oluşturulan twitter hesabında yer alan kullanıcı adı ile profil resminin ve bu hesapta yer alan taklit tweet içeriklerinin kaldırılması yönünde A.. Ş.. vekilinin talebinin reddine dair Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/05/2013 tarihli ve 2013/1077 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin merci Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/07/2013 tarihli ve 2013/186 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 13/01/2014 gün ve 2892 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24/01/2014 gün ve KYB. 2014/22872 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9/1-2. maddesinde yer alan, “İçerik nedeniyle hakları ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfinda talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, @ertemsener kullanıcı ismiyle oluşturulan twitter hesabında yer alan kullanıcı adı ile profil resminin ve bu hesapta yer alan taklit tweet içeriklerinin ilgilinin şeref ve haysiyetini ihlal edici ve kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğu, oluşturulan söz konusu sahte twitter hesabından yapılan paylaşımların, sanki A..Ş..’e aitmiş gibi bir izlenime neden olduğu, şikayete konu kullanıcı adının ilgiliye ait olduğu kanısıyla anılan profile twitt gönderildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12.07.2013 gün ve 2013/186 D.İş sayılı kararının CMK’nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, @ertemsener kullanıcı isimli twitter hesabında yer alan kullanıcı adı ile profil resminin ve tweet içeriklerinin yayından kaldırılmasına, 19/06/2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran