Engelli Aracını Başkası Kullanırken Kaza Yapması, Kaskodan Yararlanamayacağı Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17420
post-template-default,single,single-post,postid-17420,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Engelli Aracını Başkası Kullanırken Kaza Yapması, Kaskodan Yararlanamayacağı Yargıtay Kararı

Engelli Aracını Başkası Kullanırken Kaza Yapması, Kaskodan Yararlanamayacağı Yargıtay Kararı

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
2016/15663 E.
2017/7899 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R- 

Davacı vekili; müvekkilinin %90’ın üzerinde engelli olması nedeniyle ÖTV’den muaf olarak satın aldığı… plakalı aracını davalı şirkete 10…4 kasko poliçesi ile sigortalattığını, söz konusu aracın müvekkilinin işlerini takip eden … isimli şahsın sevk ve idaresinde iken 05/09/2015 tarihinde … karayolu üzerinde tek taraflı trafik kazası sonucu hasara uğradığını, belirterek fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilinin aracında meydana gelen maddi hasar tazminatı olarak 1.500,00 TL ve araçta meydana gelen değer kaybı kapsamında da 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.500,00 TL’nin kaza tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalı şirketten tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 19/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran