Emekli Maaşı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi--Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17292
post-template-default,single,single-post,postid-17292,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Emekli Maaşı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi–Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı

Emekli Maaşı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi–Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
EESAS NO: 2017/6302
KARAR NO: 2018/747
KARAR TARİHİ: 5.2.2018

>>EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ–USULSÜZ TEBLİGAT 

7201/m.12

ÖZET : Dava, emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının ihtiyati haczi öğrenmesinden itibaren yasal süresi içerisinde eldeki davayı açmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmişse de; ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği dikkate alınmadan öğrenme tarihi esas alınarak süreden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Davacı, emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme bozmaya uyarak, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi:

Dava, dava dışı … Ltd. Şti’nin kuruma olan prim borcu sebebiyle davacının emekli maaşı üzerine konan haczin kaldırılması ve 16.08.2013 tarihi itibariyle yapılan kesintilerin faizi ile iade edilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dairemizin, 06/10/2015 tarih ve 2015/8563-17782 E.K. sayılı bozma ilamı üzerine, varılan bu sonuç, usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, …Ltd. Şti’nin kuruma olan 1997/5-11 ve 1998/1-12 aylarına dair prim borcu sebebiyle davacının mezkur şirketin ortağı olduğu belirtilerek yaşlılık aylığının 1/3 ‘ü üzerinde ihtiyati haciz kararı alınarak 25/02/2012 tarihinden itibaren emekli maaşına haciz işlemi uygulanarak maaş kesintisi yapıldığı, davacının 05/12/2012 tarihinde mail yolu ile maaşı üzerindeki kesintinin mahiyetini sorduğunu, bunun üzerine kurum tarafından davacıya borcun mahiyeti, miktarı ve borç ile ilgili evrakın mail yolu ile bildirildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda; mahkemece, davacının 2012 yılında öğrendiği ihtiyati hacze karşı 20/08/2013 tarihinde muhabere mahkemesi yolu ile eldeki davayı açtığı; öğrenmeden itibaren yasal süresi içerisinde de eldeki davayı açmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olup; ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği dikkate alınmadan öğrenme tarihi esas alınarak süreden reddine karar vermek usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yapılacak iş; işin esasına girilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 05.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran