Çocuk parası için tazminat davası dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
25445
post-template-default,single,single-post,postid-25445,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Çocuk parası için tazminat davası dilekçesi

Çocuk parası için tazminat davası dilekçesi

Adi Ortaklığın Feshi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : İçişleri Bakanlığı.

DAVA KONUSU : Tazminat (…… TL).

OLAYLAR : 1- Davacı müvekkil …………. ili, …………… ilçesi, Cilt No…………, S.No: ……………..’da nüfusa kayıtlı olup, eşi …………….. ile ……… yılında evlenmişler ve bu evliliklerinden, …. yaşında …… … yaşında ……… ve … yaşında …….. olmak üzere üç çocukları bulunmaktadır.

2- Müvekkil ……….’da işçi olarak çalışmakta iken her bir çocuğun doğumundan itibaren normal olarak çocuk paralarını almıştır. Ancak nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması sırasında nasılsa müvekkilin çocuklarının kaydı yok olmuş ve müvekkil çocuksuz olarak gösterilmiştir.

3- ……….’da çocuk parası alabilmek için her yıl başında nüfus kayıtlarının ibrazı gerekmektedir. Müvekkil ….. yılı için nüfus kaydı talep ettiğinde verilen kayıtlarda çocuklarının yazılmamış olduğunu görmüş, itirazı üzerine de kendisinin kayıtlarının bu şekilde aktarıldığını ancak dava açarak düzeltilmesinin mümkün olduğunu söylemişlerdir.

4- Müvekkil dava açıp düzeltene kadar geçen süre için çocuk parasını alamamış ve bu sebeple maddi zarara uğramıştır. Bu zararı ortalama olarak dava miktarı olan ….. .. TL tutarındadır.

Uğranılan maddi zararın tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :

DELİLLER : Eski ve yeni nüfus kayıtları, çocuklara ait nüfus cüzdanları, tanık beyanı, müvekkilin çocuk parası aldığına dair yurtdışı kayıtlarının tercümesi, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile …….. TL maddi tazminatın zararın başlangıcı olan ………….. tarihinden itibaren en yüksek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep hakkımızın saklı tutulmasına, masraf ve vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz…/../..

Davacı Vekili

Av………………….

(İMZA)

EK:

Buraya tıklayarak diğer makale örneklerimize ve dilekçe örneklerimize ulaşabilirsiniz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın