Cezanın İnfazının Durdurulması İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17584
post-template-default,single,single-post,postid-17584,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Cezanın İnfazının Durdurulması İstemi

Cezanın İnfazının Durdurulması İstemi

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

                                                                                             

İNFAZIN DURDURULMASINI

İSTEYEN SANIK                             :                                                

MÜDAFİİ                                          :                                                         

ADRESİ                                             :                                                    

SUÇ                                                   :                                                                                

KONU                                               : Ceza infazının durdurulması istemimize ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                             

 

1-) Müvekkilimiz … … hakkında ödeme şartını ihlal suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı ile…. ay hapis cezasına hükmedilmiştir (EK-1).

 

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) ve …/…/… tarihinden itibaren … Cezaevi’nde cezası çektirilmektedir (EK-3).

 

3-) Müvekkilimiz, ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmiştir (EK-4). Bununla beraber, ödeme süresinin taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçmediği ve ödenmesi gereken meblağın da müvekkilimiz tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır (EK-5).

 

4-) Buna göre; taahhütnamede belirlenen ödemeler yapıldığından müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının durdurulması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 340, 5941 S. K. m. 6, Geç. m. 2, 5275 S. K. m. 4, 5.

 

İSTEM VE SONUÇ                          : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının durdurulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz …/…/…

 

 

Sanık Müdafii

                                                                                                                       Av.

 

EKLER:

 

1) Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı

2) Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.

3) … Cezaevi kayıtları.

4) Müvekkilimizin imzaladığı ödemeye ilişkin taahhütname.

5) Müvekkilimiz tarafından ödemenin yapıldığına ilişkin belge.

6) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran