Borçların Yapılandırılması Ve Vergi Borcunun Yapılandırılma Süreci
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23651
post-template-default,single,single-post,postid-23651,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Borçların Yapılandırılması Ve Vergi Borcunun Yapılandırılma Süreci

Borçların Yapılandırılması Ve Vergi Borcunun Yapılandırılma Süreci

Adi Ortaklığın Feshi

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket mali güçlüğe düşmüş ve bu nedenle borçlarının ifasında zorluk yaşamaya başlamıştır. Bu durum elbette ki söz konusu firmalardan alacaklı olan şirketleri de ve bu sebeple dolaylı olarak mali gücünü olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu nedenlerle; uygulamada çoğu zaman borç yapılandırma sözleşmeleri / kambiyo taahhütleri imzalandığı ve bu şekilde firmaların borçlarının vadelerinin, alınan teminatların değiştirildiği / yenilendiği görülmektedir. Ancak, çoğu zaman ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olunmadan yapılan borç yapılandırma ya da taksitlendirme işlemleri firmaları daha büyük zararlara uğratmaktadır.

Borç yapılandırma işlemi, çeşitli kurumlar tarafından bazı zamanlar borç yapılandırması yapılarak borçlu kişiye ödeme kolaylıkları sağlamasıdır. Borçlu olunan miktar için kişi, istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunu bütçesine uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilme imkanına sahip olmaktadır.

Vergi borcunun yapılandırma işlemi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48. maddesinde ele alınan tecil ve taksitlendirme konusu; amme alacağının korunması yanında, amme alacağının devamının tahakkukuna ve tahsiline imkân tanımak amacıyla yazılı olarak istenmesi, teminat verilmesi ve en önemlisi, “çok zor durum halinde bulunması” ile birlikte, amme borçlusun iyi niyetinin görülmesi halinde, amme borçlusunu da koruyan ve kollayan hükümler getirmektedir.

Vergi borcu yapılandırılma işlemi nasıl olur?

Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır. Yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilerek ya da posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden yapılabilen başvurularda ilk olarak T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

Borç yapılandırmasına kimler başvurabilir?

Vergi daireleri kayıtlarında borçlu olarak gözüken,

 1. Mükellefler (Sahte fatura düzenleyenler dahi yararlanabilmektedir)

 2. Cezaya muhatap olanlar

 3. Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle amme borçlusu sayılan kişiler

 4. Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler,

Sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

Hangi vergi borçları için tecil ve taksitlendirme talep edilebilir?

 • Katma Değer Vergisi,

 • Geçici Vergi,

 • Özel Tüketim Vergisi,

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

 • Özel İletişim Vergisi,

 • Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç),

 • Fonlar,

 • Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil)

 • Haklar

Tecil faizi oranı ve azami taksitlendirme süresi ne kadardır?

Tecil faizi oranı yıllık %12’dir. Azami taksitlendirme süresi yasa gereği 36 aydır.

Tüm bu nedenlerle; mevcut borçların vadelerin değiştirilmesi veya teminata bağlanması suretiyle yapılandırılması sırasında bu hususların mutlak suretle dikkate alınması ve ilgili sözleşme ve protokollerde bu yönde hükümlere yer verilmesi uygun olacağından bu konuda profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ederiz.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın