Araç Tescili Ve Mülkiyeti İsteme Yargıtay Kararı 2
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17247
post-template-default,single,single-post,postid-17247,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Araç Tescili Ve Mülkiyeti İsteme Yargıtay Kararı 2

Araç Tescili Ve Mülkiyeti İsteme Yargıtay Kararı 2

T.C.

YARGITAY

HUKUK DAİRESİ

2015/8953

2015/13935

10.9.2015

2918/m. 19,20

DAVA : Taraflar arasındaki araç mülkiyetinin tespiti ve tescil davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılardan F.K. tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; davalıların babaları Yunus ile diğer kardeşleri Mehmet’in birlikte gerek avşar köyündeki murislerinden gelen taşınmazlar üzerinde tarım faaliyetleri yürüttüklerini gerekse Karabük’te Demir Çelik üzerine amca yeğen ve kardeş şeklinde ticari faaliyetler yürüttüklerini, köydeki tarım faaliyetlerinin ise Yunüs’in yarıcılık usulü ile yürüttüğünü, bu tarım faaliyetleri için gerekli olan traktör alınması kararı aldıklarını ve bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/78 Esasında taşınır malda ortaklığın giderilmesine konu olan traktörü birlikte piyasadan 1998 yılında aldıklarını, traktörü Yunüs adına tescil yaptırıp daha sonrasında traktör üzerinde ortaklık protokol senedi düzenlediklerini, Yunüs’ün vefatından sonra mirasçıları arasındaki ortaklığın giderilmesi davasına müdahil olduklarını, söz konusu dosyada mülkiyetin tespiti davası açılması için kendilerine süre verildiğini bu nedenle 19 … 272 plaka sayılı traktörün Yunüs adına bulunan trafikteki kaydının iptali ile anlaşma senedindeki müvekkili ile diğer ortaklar Mehmet ve Y. K.’ nın mirasçılarının müşterek mülkiyetinde olduğunun tespiti ile adlarına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Fatma vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde; Davacı vekilinin 26/10/1998 tarihli ortaklık protokol senedi üzerinde Y.K. ve ihtiyar heyetinin imzasının bulunmaması ve ortak olarak gösterilen M.K.’nın da imzasının olmaması nedeniyle mülkiyet iddiasında bulunsa da ortaklığın gerçekleşmediğini, geçersiz olduğunu ve yok hükmünde olduğunu, ayrıca mülkiyet iddiası varsa M.K. mirasçılarının birlikte ve ayrı ayrı dava açmaları gerektiğini, bu nedenle haksız ve yersiz açılan davanın esastan reddini talep etmiştir.

Mahkemece ;tarafların kardeş oldukları, daha önceden basit bir senet ile aralarında anlaşma protokolü yaptıkları, bu protokole göre tarafların ortaklaşa bir traktör aldıkları, bu traktörü resmi işlemlerin kolay olması amacıyla davalıların murisi adına tescil ettirdikleri, ancak davacının da traktörde 1/3 payının olduğunu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile Çorum ili Kargı ilçesi Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Y.K. adına kayıtlı 19 … 272 plakalı aracın ruhsattaki mülkiyet kaydının iptali ile 1/3 oranda Y.K. 2/3 oranda Y.K. adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Fatma tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Tescil kararı İdari nitelikte bir karar olup, mahkeme idareyi tescile ilişkin karar vermeye zorlayamaz. Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde traktörün mülkiyetinin tesbiti ile birlikte tescil talep etmiş ise de mahkemece yalnızca taraktörün mülkiyetinin tespitine karar vermesi ile yetinmesi gerekirken, mülkiyet tesbiti ile birlikte tescile de karar vermesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran