Adli Para Cezası Seçenek Yaptırımının Yerine Getirilmemesi Halinde Cumhuriyet Savcısının Kararı İle Adli Para Cezasının Ödenmeyen Kısmına Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapse Çevrileceği Ve Hükümlünün İki Saat Çalışması Karşılığı Bir Gün Olmak Üzere Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmasına Karar Verileceğinin Gözetilmesi Gerekir.”
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17190
post-template-default,single,single-post,postid-17190,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Adli Para Cezası Seçenek Yaptırımının Yerine Getirilmemesi Halinde Cumhuriyet Savcısının Kararı İle Adli Para Cezasının Ödenmeyen Kısmına Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapse Çevrileceği Ve Hükümlünün İki Saat Çalışması Karşılığı Bir Gün Olmak Üzere Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmasına Karar Verileceğinin Gözetilmesi Gerekir.”

Adli Para Cezası Seçenek Yaptırımının Yerine Getirilmemesi Halinde Cumhuriyet Savcısının Kararı İle Adli Para Cezasının Ödenmeyen Kısmına Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapse Çevrileceği Ve Hükümlünün İki Saat Çalışması Karşılığı Bir Gün Olmak Üzere Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmasına Karar Verileceğinin Gözetilmesi Gerekir.”

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2016/2558
Karar: 2016/18224
Karar Tarihi: 26.10.2016

 

YARALAMA SUÇU – ADLİ PARA CEZASI SEÇENEK YAPTIRIMININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE CUMHURİYET SAVCISININ KARARI İLE ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEYEN KISMININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Adli para cezası seçenek yaptırımının yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet savcısının kararı ile adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarınca hapse çevrileceği ve hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı işte çalıştırılmasına karar verileceğinin gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 50, 53, 86) (5275 S. K. m. 106) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1- Sanık hakkında katılan …’e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, Mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2- Sanık hakkında katılan …’e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

28.06.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 81. maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 106/3. maddesinde; “Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde verilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapse çevrileceğine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’un 322. maddesi gereğince, hükmün TCK’nin 52/4. maddesinin uygulandığı paragrafından “…ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin….” ibaresi çıkartılarak hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 26.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran