Adi Ortaklığın Feshi Ve Tasfiyesi İstem Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17054
post-template-default,single,single-post,postid-17054,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Adi Ortaklığın Feshi Ve Tasfiyesi İstem Dilekçesi

Adi Ortaklığın Feshi Ve Tasfiyesi İstem Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                           :

KONU                                               :Adi Ortaklığın feshi ve tasfiyesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           

 

1- Müvekkilimin murisi dava dışı … … ile davalı … … arasında …/…/… tarihinde seracılık alanında faaliyet göstermek üzere bir adi ortaklık sözleşmesi kurulmuştur. (EK – 1)

2-Ortaklık sermayesi toplam … TL. olup bunun … TL. si müvekkilimin murisi tarafından getirilmiş, davalı ise ortaklığa … TL. sermaye koymuştur. Ayrıca müvekkilimin murisi ……,karşılıksız olarak kendine ait iki ayrı taşınmazını ortaklığa tahsis ve bu iki taşınmazdan biri üzerinde davalı yararına …yıl süre ile irtifak hakkı tesis etmiştir.

3-Müvekkilin murisinin …/…/… tarihinde vefat etmesi üzerine (EK – 2) müvekkil ile davalı adi ortaklığın devamı ve davalının idareci ortak olması hususunda anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın üzerinden …yıl geçmiş olmasına rağmen davalı kar payı ödememiş, …/…/… tarih ve …yevmiyenolu ihtarlar (EK – 3) da davalı tarafından yanıtsız bırakılmıştır. İdareci ortak olan davalı müvekkilime işlerin gidişatıyla ilgili hesap vermemekte, talebimize rağmen kar payı ödememekte, görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

4- 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 639. maddesinde belirtilen haklı sebep müvekkilim ve davalının ortakları olduğu şirket açısından gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu nedenle taraflar arasında kurulu bulunan adi ortaklığın mahkemenizce haklı sebebe dayalı olarak feshi ve ortaklık mallarının tasfiyesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  :6098 S. K. m. 620 – 639. maddeler

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Ortaklık sözleşmesi,

2-) Nüfus Kaydı

3-) İhtarname suretleri,

4-) Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıklanan  nedenlerden dolayı müvekkilim ile davalı arasında mevcut olan adi ortaklığın haklı nedenlerle feshine, …-… yıllarına ait kar paylarına  her yıl için ayrı ayrı % … reeskont faiz işletilerek hesaplanacak miktarın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine ve feshedilen adi ortaklığın mahkemenizce tasfiye edilmesine ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

 

EKLER                                             :

1-) Ortaklık sözleşmesi,

2-) Nüfus Kaydı

3-) İhtarname suretleri,

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran