Zimmet & Güveni Kötüye Kullanma- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18916
post-template-default,single,single-post,postid-18916,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Zimmet & Güveni Kötüye Kullanma- Yargıtay Kararı

Zimmet & Güveni Kötüye Kullanma- Yargıtay Kararı

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi

Esas No     :2012/12683
Karar No   :2014/47
K. Tarihi    :

5. Ceza Dairesi         2012/12683 E.  ,  2014/47 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No   : 15 – 2012/42078
MAHKEMESİ     : Üsküdar 2. (İstanbul Anadolu 6.) Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ                : 16/11/2009
NUMARASI        : 2009/319 Esas, 2009/397 Karar
SUÇ                      : Zimmet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;
CMK’nın 260/1. maddesine göre katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan Hazinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması ve hükmün 30/11/2011 havale tarihli dilekçe ile vekili tarafından temyiz edilmesi karşısında 3628 sayılı Yasanın 18. maddesinin ve CMK’nın 237/2. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Hazinenin katılma talebinin kabulüne karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Suç tarihleri itibariyle 399 sayılı KHK’ye göre Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.’nin Şebeke Tesis 2. Grup Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde sözleşmeli hizmetli kadrosunda istihdam edilen ve sözlü talimat gereğince fiilen dava takip memurluğu görevini yürüten sanığın, kurumun taraf olduğu mahkeme ve icra dairelerindeki harç ve yargılama giderleri için aldığı iş avanslarının mahsubu sırasında birim avukatlarına onaylattığı gider belgelerini muhasebeye mükerrer vermek suretiyle kapattığı avans miktarlarını mal edinmesi şeklindeki eylemlerinin zincirleme basit zimmet suçunu oluşturduğu gözetilmeden yanılgılı hukuki değerlendirme sonucu hizmet nedeniyle emniyeti suistimal olarak kabulüyle zamanaşımı nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,
Kabule göre de;
Kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesi yerine ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan ve Hazine vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran