Zimmet- Görevi Kötüye Kullanma
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18557
post-template-default,single,single-post,postid-18557,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Zimmet- Görevi Kötüye Kullanma

Zimmet- Görevi Kötüye Kullanma

T.C. YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas                    : 1994/246
Karar                 : 1994/620
Karar Tarihi   : 22.02.1994

ÖZET: Maaş mutemedi olan sanık; düzenlediği maaş bordrolarında, tahakkuk ve ödenecek miktar sütunlarına aynı miktar olmak üzere gerçek miktardan daha fazla yazarak, fazla mesai ve vergi iadesi bordrolarında ödenecek miktar sütununda yaptığı artırıma uygun ve netten brüte gitmek suretiyle gelir ve damga vergisindeki artışı tahakkuk miktarına ekleyerek bordrolara göre kesilen çek karşılığı 13.319.941 lirayı bankadan tahsil edip mal edindiği ve işten ayrılan bir kişiyi ek ücret ödeme bordrosuna dahil edip bu kişiye 124.000 lira ödenmesini sağlayarak toplam 13.442.941 lirayı mal edindiği, bu paraların sanığın görevinin normal fonksiyonu gereği tevdi olunan veya onun muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan paralar olmadığı anlaşıldığından, zimmete para geçirmek suçu oluşmaz. Sanığın eylemi kandırma yeteneği varsa müteselsil sahtecilik, aksi halde görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturur.
(765 S. K. m. 59, 202, 219)
Dava: Vergi dairesinde maaş mutemedi olarak görev yaptığı sırada zimmetine para geçirmekten sanık Abdülkadır’in yapılan yargılaması sonunda; TCK.nun 202/2, 3, 59, 219/son maddeleri gereğince 5 yıl ağır hapis, 16.834.926 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine, memuriyetten sürekli yasaklanmasına dair, (Elazığ Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)den verilen 14.12.1993 gün ve 1993/39 esas, 1993/209 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan; dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek, gereği düşünüldü:
Karar: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, sair temyiz itirazlarının reddine. Ancak;

Sanığın maaş mutemedi olarak düzenlediği maaş bordrolarında tahakkuk ve ödenecek miktar sütunlarını aynı miktarda olmak üzere gerçek miktarından daha fazla yazarak, fazla mesai ve vergi iadesi bordrolarında ödenecek miktar sütununda yaptığı artırıma uygun ve netden brüte gitmek suretiyle gelir ve damga vergisindeki artışı tahakkuk miktarına ekleyerek, bu bordrolara göre muhasebe müdürlüğünden kesilen çek karşılığı parayı bankadan tahsil ederek böylece fazla yazılan 13.319.941 lira ile H…. Vergi Dairesi’ndeki görevinden 15.3.1991 tarihi itibariyle ayrılan Mehmet’in Nisan 1991 ek ücret ödeme bordrosuna dahil ederek bu kişiye 124.000 lira ödenmesini sağlayarak toplam 13.4333.941 lirayı mal edindiği anlaşılmış ve mahkemece de oluşa bu şekilde yer verilmiş olmasına göre suç konusu paranın, sanığa görevinin normal fonksiyonu gereği tevdi olunan veya onun muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan paralardan olmadığı cihetle, eylemlerinin; zimmete para geçirmek değil, kandırma yeteneği bulunduğu takdirde müteselsil sahtecilik, aksi halde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 22.2.1994 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran