Zilyetliğin Tespiti Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17149
post-template-default,single,single-post,postid-17149,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Zilyetliğin Tespiti Dava Dilekçesi

Zilyetliğin Tespiti Dava Dilekçesi

     … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE;

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALILAR                       :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Zilyetliğin tespiti istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, …. …. , … ili, … ilçesi, … Köyü … ada … parsel sayılı tarlasının yanında bulunan ve tapu kaydı bulunmayan taşınmazı … yıldır ekip biçmektedir. …/ …/ … tarihinde yapılan kadastro tespitinde, müvekkilimizin ekip biçmekte olduğu taşınmaz, yanlışlıkla … …. ve …. …. kişileri adına tescil edilmiştir. (EK-1)

2-) Zilyet olarak gözüken ve adlarına tescil yapılan bu kişilerin aslında zilyetlikleri bulunmadığı kendi ifadeleri ile de sabit durumdadır. . (EK-2)

3-) Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde mahkemenizce gerçekleştirilecek keşif ve bilirkişi incelemesi ile Mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruşmalar sırasında dinleteceğimiz tanık beyanları (EK-3) durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır.

3-) Yanlış yapılan tescilin iptali ve zilyetliğin tespiti için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 3402 S. K. m. 12, 4721 S. K. m. 981, 982, 983, 984, 6100 S. K. m. 240, 266, 288

HUKUKİ DELİLLER          : 1. …/ …/ … kadastro tespit tutanağı                                                                                                                                                                                                                  2.   İfade tutanakları                                                                                                                                                                                                                                              3.  Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, …/ …/ … tarihli kadastro tespitinin iptali ile müvekkil adına zilyetliğin tespitine karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                     : 1. …/ …/ … kadastro tespit tutanağı                                                                                                                                                                                                                  2.  İfade tutanakları                                                                                                                                                                                                                                                3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi                                                                                                                        4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                     Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran