Yöneticilik Yapılan Dönemde Apartmanın Uğradığı Zararın Tazmini Talebi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16935
post-template-default,single,single-post,postid-16935,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Yöneticilik Yapılan Dönemde Apartmanın Uğradığı Zararın Tazmini Talebi

Yöneticilik Yapılan Dönemde Apartmanın Uğradığı Zararın Tazmini Talebi

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Yöneticilik yapılan dönemde apartmanın uğradığı zararın tazmini talebimizi içerir dilekçemizdir.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               

 

1) … Caddesi … Sokak …/…. adresinde bulunan … Apartmanı’nın …./…/… tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısında davalı kişi yönetici olarak seçilmiş olup (EK- 1) ….yıl görevini ifa ettikten sonra …/…/… tarihinde diğer kat malikleri ile yönetim tarzı konusunda anlaşmazlıklar yaşadığını gerekçe göstererek istifa etmiştir. (EK- 2)

 

2) Davalının yöneticilikten istifa ettiği tarihten …ay önce …/…/… günü yapılan kat malikleri toplantısında …….isimli şahıs denetçi olarak atanmış (EK -3); denetçi seçilen şahsın davalının yöneticilik yaptığı …/… dönemine ilişkin hazırladığı …/…/… tarihli denetim raporunda (EK – 4) davalının kat maliklerinden toplanan paralarla ilgili olarak banka hesabı açacağı yerde paraları kişisel hesabında tuttuğu, deftere mükerrer harcamaları işlediği ve belgesiz harcama yaptığı, kırtasiye ve telefon harcamalarının fahiş olduğu, ayrıca önceki dönemlerde yöneticiye ücret tayin edilmediği halde kendine ücret tayin ettiği, hesaplar arasında ….-TL lira farkın bulunduğu belirlenmiştir. Bu durumla ilgili olarak mahkemenizce uygun görülmesi halinde yapılacak bilirkişi incelemesi de hususun aydınlatılmasına hizmet edecektir.

 

3) Denetçi raporundan sonra kendisinden izahat istenen davalı yaptıklarını kabul etmiş, ancak sözlü ihtarlara ve …Noterliği’nin …yevmiye numarasında kayıtlı ihtarname (EK – 5) ile apartmanı uğrattığı zarar miktarını yasal faiziyle ödemesi durumunda hakkında hiçbir yasal işlem yapılamayacağı uyarısında bulunulmasına rağmen hiçbir işlemde bulunmamıştır.

 

4) Davalı hakkında …. Cumhuriyet Savcılığı şikayette bulunulmuş olup savcılığın …/…. soruşturma nolu dosyasında (EK – 6)davalı hakkındaki soruşturmada hala devam etmekte olup yasal faiziyle birlikte toplamda …. – TL bedelin davalı taraftan tahsil etmek amacıyla da mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      :634 S. K. m. 38, 39, Ek. m. 1.

 

HUKUKİ DELİLLER        : 1. …/…/… tarihli toplantı tutanağı

                                                   2.…/…/… tarihli istifa dilekçesi

                                                   3.…/…/… tarihli toplantı tutanağı

                                                   4.…/…/… tarihli denetim rapor

                                                   5.….. Noterliği…/…/… tarihli  …sayılı ihtarnamesi

                                                   6.…/….soruşturmanolu dosyası

                                                  7.Bilirkişi    

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM            : Davalının yöneticilik yaptığı …/….dönemindeapartmanı uğrattığı zarar olan …-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte (isteme göre değişebilir)tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER:        1. …/…/… tarihli toplantı tutanağı

                         2…/…/… tarihli istifa dilekçesi

                       3.…/…/… tarihli toplantı tutanağı

                      4.…/…/… tarihli denetim raporu

                      5.….. Noterliği…/…/… tarihli  …sayılı ihtarnamesi

                      6.…/….soruşturmanolu dosyası

                      7.Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran