YARALAMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19300
post-template-default,single,single-post,postid-19300,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

YARALAMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR

YARALAMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2015/32553
Karar: 2016/15349
Karar Tarihi: 30.06.2016

YARALAMA SUÇU – MAĞDURA AİT TÜM GEÇİCİ VE KATİ DOKTOR RAPORLARI HASTANE TEDAVİ BELGELERİ FİLM VE GRAFİLERLE BİRLİKTE MAĞDUR ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLMESİ – KANUNDA BELİRLENEN ÖLÇÜTLERE GÖRE RAPOR ALINMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mağdura ait tüm geçici ve kati doktor raporları hastane tedavi belgeleri, film ve grafilerle birlikte mağdur Adli Tıp Kurumuna sevk edilip kanunda belirlenen ölçütlere göre rapor alınması gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 86, 87) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) ….. Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 21/11/2013 tarihli raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandığı, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30/01/2014 tarihli raporuna göre ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek ve TCK’nin 87/2-b kapsamında duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine sebebiyet verecek şekilde yaralandığı belirtilerek raporlarda çelişki oluşturulması, 22/09/2014 tarihli rapora göre ise diş kayıplarının travma öncesi olup olmadığının anlaşılamadığı belirtilirken yine aynı hastane tarafından düzenlenen son raporda bu husus mahkemenin takdirine bırakılmış olması karşısında mağdurdaki diş kayıplarına yönelik aldırılan raporların denetime imkan verecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından; mağdura ait tüm geçici ve kati doktor raporları hastane tedavi belgeleri, film ve grafilerle birlikte mağdur Adli Tıp Kurumuna sevk edilip 5237 sayılı TCK’nin 86 ve 87. maddelerinde belirlenen ölçütlere göre rapor alınması gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinde belirtilen hak yoksunlukları yönünden sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması;

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran