Yanlış İnfaz Hesaplaması Sonucu Tazminat Davası Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16822
post-template-default,single,single-post,postid-16822,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yanlış İnfaz Hesaplaması Sonucu Tazminat Davası Yargıtay Kararı

Yanlış İnfaz Hesaplaması Sonucu Tazminat Davası Yargıtay Kararı

T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi

Esas No:2015/4058   

Karar No:2015/10871

Özet:

Davacı vekilinin 31.10.2011 tarihli dilekçesi ile davacı hakkında … Ağır Ceza Mahkemesinin 21.03.2007 tarih 2007/36 Esas – 2007/72 Karar sayılı kararı ile verilen kesinleşmiş hapis cezasının infazı sırasında 17.07.2011 tarihinde şartla tahliye olması gerekirken yanlış hesaplama sonucu 04.10.2011 tarihinde, … Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/944 değişik iş sayılı kararıyla tahliye edildiğini bu suretle davacının 80 gün boyunca cezaevinde haksız yere tutulduğunu iddia ederek 15.000 TL maddi ve 15.000 TL manevi tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar:

Mahkemesi   :Ağır Ceza Mahkemesi
Hüküm          : Davanın reddi

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre; davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Davacı vekilinin 31.10.2011 tarihli dilekçesi ile davacı hakkında … Ağır Ceza Mahkemesinin 21.03.2007 tarih 2007/36 Esas – 2007/72 Karar sayılı kararı ile verilen kesinleşmiş hapis cezasının infazı sırasında 17.07.2011 tarihinde şartla tahliye olması gerekirken yanlış hesaplama sonucu 04.10.2011 tarihinde, … Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/944 değişik iş sayılı kararıyla tahliye edildiğini bu suretle davacının 80 gün boyunca ceza evinde haksız yere tutulduğunu iddia ederek 15.000 TL maddi ve 15.000 TL manevi tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmıştır,

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre; 5271 sayılı CMK’nın 141. maddesinde ”suç soruşturması ve kovuşturması sırasında” gerçekleşen koruma tedbirlerindeki hukuka aykırılıklar yönünden bu kanun hükümlerine göre tazminat istenebileceği ve madde metninde bu aykırılıkların tahdidi şekilde sıralandığı, infaz aşamasında meydana gelen hukuka aykırılıkların madde kapsamında bulunmadığı bu yöndeki hukuka aykırılıkların idari yargı görev alanında kaldığı ve bu mahkemeler önünde tazminat isteminde bulunulabileceği kabul edilmiş ise de, … Mahkemesinin 26.01.2015 tarih, 2015/9 Esas – 2015/17 Karar sayılı ilamında, Cumhuriyet savcısınca düzenlenen müddetnamenin adli yargı tarafından verilen ve kesinleşen mahkumiyet ilamının infazına ilişkin bir takım bilgiler içerdiği ve adli yargı mercii tarafından icra edilen işlemler silsilesinin bir parçası olduğu, müddetname düzenlenmesi işleminin ve mahkemelerce verilen şartla tahliye kararının idari bir işlem olarak kabulünün mümkün olmadığı, adli bir işlem olduğunun belirtilmesi karşısında, tazminat istemine dayanak olan ceza dava dosyası ve infaz dosyası getirtilerek, davacının hükümlülüğüne neden olan suç tarihinin ve şartla tahliye edilmesi gereken tarihin tespit edilerek, müddetnamenin yanlış düzenlenmesi veya infazın yanlış hesaplanması nedeniyle uğranılan zararla ilgili olarak maddi ve manevi tazminat hakkında bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 16.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran