Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Mahkeme- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17307
post-template-default,single,single-post,postid-17307,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Mahkeme- Yargıtay Kararı

Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Mahkeme- Yargıtay Kararı

T.C.                                                                                                                                                                                YARGITAY
20. Hukuk Dairesi                                                                                                                                                            Esas No        :2016/5739
Karar No      :2016/10025
Karar Tarihi: 03.11.2016
Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ:Sulh Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki davada …. Sulh Hukuk ve … 8. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik
kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler
incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.
… Sulh Hukuk Mahkemesince, murisin ve mirasçıların yabancı uyruklu oldukları (Yunan vatandaşı),
murisin …. 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/347 Esas- 2012/560 Karar sayılı ve Satış
Memurluğunun 2013/98 satış dosyası ile satıştan murisin hissesine isabet eden meblağın alınabilmesi
amacıyla iş bu davanın açıldığı, ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazın….l’da bulunduğu, bu
durumda MÖHUK’nın 20. maddesi uyarınca veraset belgesi vermeye İstanbul Mahkemelerinin yetkili
olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
… 8. Sulh Hukuk Mahkemesi ise mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralının
olmadığı, tarafların yetki itirazının bulunmadığı, mahkemece re’sen yetkisizlik kararı verilemeyeceği
gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
Dosya kapsamından, uyuşmazlığın, davacıların murisine ait mirasçılık belgesi verilmesi istemine
ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
Mirasçılık istemi, 6100 sayılı HMK’nın geçici 3/2. maddesi ve HMK’nın 382. maddesinde çekişmesiz
yargı işlerinden sayılmış 384. maddede ise kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı
işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkili olduğu,
HMK’nın 11/3. maddesinde ise mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin
davalarda mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu hale
göre, mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralı olmadığına göre davanın açıldığı ilk
mahkeme olan …. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince …. Sulh
Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 03/11/2016 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran