Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16520
post-template-default,single,single-post,postid-16520,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe

Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe

Alanya Avukat

Yasal Mirasçılık Nedir?

Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.

  • Yasal mirasçılık, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Kanuni mirasçılık Medeni Kanun’un 495-501 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir ( MK m. 495-501).
  • Atanmış mirasçı, miras bırakanın kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla mirasçı olan kişidir.

Murisin ölümü halinde mal paylaşımı, özellikle son yıllarda çok sayıda karşılaşılan mirastan mal kaçırma davaları nedeniyle karmaşık hukuki sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe

…….…  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN       :  …………………..

TC KİMLİK NUMARASI             : ……………….

ADRES                                 : ………………..

VEKİLİ                                : …………………

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 : …………………………

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                   : Mirasçılık belgesi verilmesi istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR              

1-) Müvekkilimizin babası/annesi, …/…/… tarihinde ölmüş (EK 1) olup; geriye eşi …, kızı  …, oğlu …  (EK 2) ile ilk evliliğinden olma annesiyle/babasıyla beraber yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı olmayan kızı (EK 3)…..kalmıştır.

2-) Mirasçılık belgesi almak amacıyla …/…/… tarihinde … …. Noterliği’ ne müvekkilimizce yapılan başvuru miras bırakanın yabancı uyruklu kızı olması, nüfus kayıtlarının bu varis açısından netlik taşımadığı ve mirasçılık belgesinin bu durumda noterler tarafından verilemeyeceği gerekçesiyle (EK 4) reddedilmiştir.

3-)Miras bırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 598, 6100 S. K. m. 382-388, 1512 S. K. m. 71/B, Mirasçılık Belgesi Verilmesi Ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 5

HUKUKİ DELİLLER        : Ölüm belgesi veölü gömme izin kağıdı sureti, Nüfus kayıtları, ….vatandaşlığına ait kimlik belgesi, … … Noterliği’nce verilen red cevabı

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris … …’ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

EKLER:1- …/…/… tarihli ölüm belgesi veölü gömme izin kağıdı sureti

2- Nüfus kayıtları

3-….vatandaşlığına ait kimlik belgesi

 4-… … Noterliği’nce verilen red cevabı

5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın