Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16520
post-template-default,single,single-post,postid-16520,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe

Veraset İlamı Çıkartma Talepli Dilekçe

…….…  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN       :  …………………..

TC KİMLİK NUMARASI             : ……………….

ADRES                                 : ………………..

VEKİLİ                                : …………………

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 : …………………………

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                   : Mirasçılık belgesi verilmesi istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR              

1-) Müvekkilimizin babası/annesi, …/…/… tarihinde ölmüş (EK 1) olup; geriye eşi …, kızı  …, oğlu …  (EK 2) ile ilk evliliğinden olma annesiyle/babasıyla beraber yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı olmayan kızı (EK 3)…..kalmıştır.

2-) Mirasçılık belgesi almak amacıyla …/…/… tarihinde … …. Noterliği’ ne müvekkilimizce yapılan başvuru miras bırakanın yabancı uyruklu kızı olması, nüfus kayıtlarının bu varis açısından netlik taşımadığı ve mirasçılık belgesinin bu durumda noterler tarafından verilemeyeceği gerekçesiyle (EK 4) reddedilmiştir.

3-)Miras bırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 598, 6100 S. K. m. 382-388, 1512 S. K. m. 71/B, Mirasçılık Belgesi Verilmesi Ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 5

HUKUKİ DELİLLER        : Ölüm belgesi veölü gömme izin kağıdı sureti, Nüfus kayıtları, ….vatandaşlığına ait kimlik belgesi, … … Noterliği’nce verilen red cevabı

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris … …’ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

EKLER:1- …/…/… tarihli ölüm belgesi veölü gömme izin kağıdı sureti

2- Nüfus kayıtları

3-….vatandaşlığına ait kimlik belgesi

 4-… … Noterliği’nce verilen red cevabı

5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran