Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi - Görevli Mahkeme
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18003
post-template-default,single,single-post,postid-18003,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi – Görevli Mahkeme

Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi – Görevli Mahkeme

T.C                                                                                                                                                                                                                                                                              YARGITAY
18. Hukuk Dairesi                                                                                                                                                                                                                                                Esas No                     :2016/5008
Karar No                  :2016/7757
Karar Tarihi           : 12.05.2016   

MAHKEMESİ:Sulh Hukuk Mahkemesi
Dava dilekçesinde, velayeti altında bulunan kızı …’nin soyadının kendi soyadı olan….olarak
değiştirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı … tarafından
temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
düşünüldü:
Davacı … dava dilekçesinde, boşanma nedeniyle velayeti altındaki kızı …’nin soyadının kendi soyadı
olan …. olarak değiştirilmesini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava boşanma sonucu velayeti kendisine bırakılan annenin çocuğunun soyadının kendi soyadı ile
değiştirilmesi istemine ilişkindir. Somut olayda Türk Medeni Kanununun velayet hükümleri
uygulanacağından ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen içtihatlara (HGK.’nun 18.11.2015 tarihli
ve ….sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Yargılama Usûllerine Dair Kanunun 4. maddesi
gereğince Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekirken, Sulh Hukuk mahkemesince
görülüp sonuçlandırılması doğru bulunmamıştır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz,
temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin
hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.05.2016 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran