Vekile Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Gereken Haller
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16694
post-template-default,single,single-post,postid-16694,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Vekile Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Gereken Haller

Vekile Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Gereken Haller

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71. Maddesi düzenlemesine göre dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir. Devam eden 72. Madde düzenlenmesine göre ise özel hükümler saklı kalmak kaydıyla davaya vekalette Borçlar Kanunu’nun temsile ilişkin hükümleri uygulanır.

Bazı haklar vardır ki bu hakların dava yolu ile takip ettirilmesi amacıyla vekile verilecek olan vekaletnamenin içeriğinde bu haklara ilişkin özel yetki bulunması gerekir. Bu demektir ki normal bir vekaletnamede olması gerekenler ile beraber bu özel yetki gerektiren hakların kullanılabilmesi için vekile verilecek olan vekaletname içeriğinin temsil olunun tarafından verilen özel yetki ile donatılması gerekmektedir. Bu özel yetki gerektiren durumlar özel yetki verilmeksizin vekil aşağıdaki işlemleri yapamaz. Bunlar ise;

 • Sulh olamaz,
 • Hakimi reddedemez,
 • Davanın tamamını ıslah edemez,
 • Yemin teklif edemez,
 • Yemini kabul, iade ya da reddedemez,
 • Başkasını tevkil edemez (vekilin bir başkasını vekil tayin etmesi)
 • Haczi kaldıramaz,
 • Müvekkilinin iflasını isteyemez,
 • Tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz,
 • Konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına (AlternativeDiputeResolution/ADR) başvuramaz,
 • Davadan ya da kanun yollarından feragat edemez,
 • Karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez,
 • Yargılamanın iadesi yoluna gidemez,
 • Hakimlerin fiilleri aleyhine devlet aleyhine tazminat davası açamaz,
 • Hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez ( Boşanma, isim değişikliği, mirasın reddi vb.)

şeklinde düzenlenerek kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Kanun maddesinde belirtildiği üzere, yukarıda sayılan konularda vekilin açıkça yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Sayılan haller bir dava şartıdır. Dava şartlarından birinin eksik olması halinde nasıl hareket edileceği Hukuk Muhakemeleri Kanunu 115. maddesinde belirtilmiştir. Vekalette özel yetki eksikliğinin tespit edilmesi halinde bu durum giderilmesi mümkün bir dava şartı  olarak kabul edilmesi gerekmektedir. HMK 115/2 maddesi gereği Mahkeme dava şartı noksanlığı tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak söz konusu eksiklik giderilmesi mümkün ise bu durumda eksikliğin giderilmesi için Mahkeme kesin süre verir. Kesin sürede eksikliğin giderilmemesi halinde dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran