UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19309
post-template-default,single,single-post,postid-19309,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU YARGITAY KARARI

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY

10.Ceza Dairesi
Esas: 2015/5917
Karar: 2016/2073
Karar Tarihi: 29.06.2016

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU – DENETİM SÜRESİNE UYMASI VE UYDUĞU TAKTİRDE DAVANIN DÜŞMESİNE HÜKMOLUNMASI İHTİMALİ BULUNDUĞU – MAHKUMİYETİN TEKERRÜRE ESAS ALINAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kesinleşmiş olan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yapılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekmekte olup, denetim süresine uyması ve uyduğu taktirde davanın düşmesine hükmolunması ihtimali bulunduğundan, bu mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 191)

Dava ve Karar: Dosya incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Gerekçeli karar başlığına suç tarihinin yazılmaması, Mahkemece düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak kabul edilmiştir.

İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen bozma kararına uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenler dışında yaptırımların doğru olarak belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

2- Sanığın tekerrüre esas alınan Fatih 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22.04.2011 tarihli 2011/197 esas ve 2011/634 sayılı kararı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 10 ay hapisten çevrilen 6000 TL adli para cezası ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildiği, yükümlülüklerine uymayan sanığın 07/10/2011 tarih ve 2011/197 esas ve 2011/634 karar sayılı ek karar ile 6000 TL adli para cezasının aynen infazına karar verildiği ve bu kararın 6000 TL karşılığı 300 gün hapis cezası olarak 25/05/2012 tarihinde infaz edildiği anlaşılmıştır. 6545 sayılı Yasa’nın 85. maddesi ile 5320 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 2. maddesinde ”Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kişilerle ilgili olarak 191 inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.” denmiştir. Buna göre kesinleşmiş olan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yapılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekmekte olup, denetim süresine uyması ve uyduğu taktirde davanın düşmesine hükmolunması ihtimali bulunduğundan, bu mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA; ancak bu durumun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,

1-TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması,

2- Tekerrür uygulamasına ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması,

Suretiyle, hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 29.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran