Uyarlama yargılaması yapılması istemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19333
post-template-default,single,single-post,postid-19333,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Uyarlama yargılaması yapılması istemi

Uyarlama yargılaması yapılması istemi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

 

 

İSTEMDE BULUNAN

SANIK                                  :

 

MÜDAFİİ                             :

 

SUÇ                                       : Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak.

 

KONU                                   : Uyarlama yargılaması yapılması istemini içerir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla …/…/… (01.01.2005 tarihinden önceki bir tarih) adliyeye sevkini müteakip, sayın mahkemenizin …/… esasında kayıtlı bulunan dava dosyası üzerinden yargılanmıştır.

 

2-) Müvekkilimiz, yapılan bu yargılama sonunda, 765 sayılı Yasanın 404. maddesi uyarınca mahkum edilmiş, mahkumiyet kararı, temyiz başvurumuza rağmen, Yargıtay’ın …/…/… tarihli ve …/… E. …/… K. sayılı kararı ile onanarak, kesinleşmiştir.

 

3-) Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasanın 191. maddesi uyarınca, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, cezaya hükmedilmeden önce, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği, kişinin tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, açılmış olan davanın düşmesine hükmedileceği öngörülmüştür.

 

4-) Müvekkilimizin mahkum edildiği suçlar göz önüne alındığında, belirtilen bu değişiklik karşısında, 5237 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca, müvekkilimizin hukuki durumunun yeniden değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması veçhile, işbu uyarlama başvurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 5252 S. K. m. 9, 765 S. K. m. 404, 5237 S. K. m. 7, 191 ve                                               ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dava

dosyası.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında uyarlama yargılaması yapılmak suretiyle, lehe olan yasa maddelerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

Müdafii

  Av.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran