Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17105
post-template-default,single,single-post,postid-17105,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin dilekçe

Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin dilekçe

  … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA;

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI  :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

DAVALI                                :

KONU                                   :Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptali

istemimizdir.

İŞLEMİN TEBLİĞ

TARİHİ                                 :

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimizin Türk vatandaşlığına geçmek için yapmış olduğu başvurusu ; öğrenim hariç başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olmak şartını taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. (EK-1) (EK-2)

2-) Müvekkilimizin annesinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi nedeniyle, annesi ile birlikte ikamet eden davacının öğrenim gördüğü sürelerin ikamet süresinin hesabında dikkate alınmasına bir engel bulunmadığı açıktır.

3-) Yukarıda izahına çalıştığımız hususlar çerçevesinde müvekkilin başvurusunun reddinin iptaline yönelik iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : (5901 S. K. m. 7, 11, 15) (Türk Vatandaşlığı Kanununun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 71)

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Müvekkilin …/…/… tarihli başvurusu.

2-)…/…/… tarihli red cevabı

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptali ile müvekkilin Türk vatandaşlığına alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                             :

1-) Müvekkilin …/…/… tarihli başvurusu.

2-)…/…/… tarihli red cevabı

3 -)Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

           Av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran