Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup. Alanya avukat olarak hizmet vermektedir.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17105
post-template-default,single,single-post,postid-17105,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin dilekçe

Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin dilekçe

  … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA;

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI  :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

DAVALI                                :

KONU                                   :Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptali

istemimizdir.

İŞLEMİN TEBLİĞ

TARİHİ                                 :

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimizin Türk vatandaşlığına geçmek için yapmış olduğu başvurusu ; öğrenim hariç başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olmak şartını taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. (EK-1) (EK-2)

2-) Müvekkilimizin annesinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi nedeniyle, annesi ile birlikte ikamet eden davacının öğrenim gördüğü sürelerin ikamet süresinin hesabında dikkate alınmasına bir engel bulunmadığı açıktır.

3-) Yukarıda izahına çalıştığımız hususlar çerçevesinde müvekkilin başvurusunun reddinin iptaline yönelik iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : (5901 S. K. m. 7, 11, 15) (Türk Vatandaşlığı Kanununun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 71)

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Müvekkilin …/…/… tarihli başvurusu.

2-)…/…/… tarihli red cevabı

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptali ile müvekkilin Türk vatandaşlığına alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                             :

1-) Müvekkilin …/…/… tarihli başvurusu.

2-)…/…/… tarihli red cevabı

3 -)Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

           Av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
FinlandEnglishRussiaGermanIran