TESPİTE İTİRAZ DAVASI - DAVALI GERÇEK KİŞİLER ADINA TESCİLE KARAR VERİLEN BÖLÜMLERİNİN ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18849
post-template-default,single,single-post,postid-18849,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TESPİTE İTİRAZ DAVASI – DAVALI GERÇEK KİŞİLER ADINA TESCİLE KARAR VERİLEN BÖLÜMLERİNİN ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.

TESPİTE İTİRAZ DAVASI – DAVALI GERÇEK KİŞİLER ADINA TESCİLE KARAR VERİLEN BÖLÜMLERİNİN ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.

T.C. YARGITAY
20.Hukuk Dairesi

Esas: 2016/59
Karar: 2016/3001
Karar Tarihi: 09.03.2016

TESPİTE İTİRAZ DAVASI – DAVALI GERÇEK KİŞİLER ADINA TESCİLE KARAR VERİLEN BÖLÜMLERİNİN ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN OLDUĞU – TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARININ OLUŞTUĞU BELİRLENEREK HÜKÜM KURULMASINA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ

ÖZET: Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda çekişmeli taşınmazların temyize konu, davalı gerçek kişiler adına tescile karar verilen bölümlerinin orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşıldığına ve adına tescil kararı verilen kişiler yararına 3402 sayılı Kanunun 14. maddesinde yazılı kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının oluştuğu belirlenerek hüküm kurulmasına bir isabetsizlik görülmemiştir.

(4721 S. K. m. 713) (3402 S. K. m. 14, 17)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı … … 12.11.2009 havale tarihli dilekçe ile, … köyünde 3402 sayılı Kanunla değişik 5304 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan orman kadastrosunun kısmî ilâna çıkartıldığını, ancak; dava dilekçesine ekli orman kadastrosu haritasında taralı olarak gösterilen alanların orman sayılan yerlerden olduğu halde, orman sınırları dışında bırakıldığını belirterek, bu alanların orman sınırları içine alınması ve orman niteliğiyle … adına tescili isteğiyle … ve Köy tüzel kişiliğine husumet yönelterek dava açmıştır. Daha sonra yapılan kültür arazilerinin kadastrosu sırasında dava konusu taşınmazların tesbit tutanağı düzenlenip malik hanesi açık bırakılarak mahkemeye gönderilmiş, mahkemece; tutanak iktisabında zilyet olarak ismi yazılı kişiler davaya dahil edilip taraf teşkili oluşturulmuştur.

Davacı … … 29.03.2010 havale tarihli dilekçe ile, … köyü 271 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19 ve 21, 304 ada 11, 306 ada 80, 315 ada 6, 323 ada 4, 5 ve 6, 324 ada 5, 325 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 377 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların orman sayılan yerlerden olduğu iddiasıyla tesbitlerinin iptali ile orman niteliğiyle … adına tescilleri talebi ile dava açmıştır.

Davacı … … 30.03.2010 havale tarihli dilekçe ile, kendisi adına tespit gören 323 ada 5 sayılı parselin yüzölçümünün eksik olduğu ve 280 m² bölümünün davalı … … adına tesbit edilen 324 ada 4 sayılı parsel içinde kaldığı iddiasıyla 324 ada 4 sayılı parselin 280 m² bölümünün tesbitinin iptali ile 323 ada 5 parsel sayılı taşınmaza eklenmek suretiyle adına tesbit ve tescilini istemiştir.

… …nin açtığı davalar ile davacı … … açtığı dava birleştirildikten sonra mahkemece, davacı … … açtığı davanın reddine, davacı … …nin açtığı davaların kabulüne ve fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide 271 ada 20 sayılı parselin (A) ile gösterilen 3421,92 m² ve (J) ile gösterilen 43,81 m² bölümlerin, 271 ada 21 sayılı parselin (C) ile gösterilen 850,38 m² ve (H) ile gösterilen 236,95 m² bölümlerin, 271 ada 13 sayılı parselin (E) ile gösterilen 673,03 m² bölümün, 271 ada 19 sayılı parselin (B) ile gösterilen 1482,27 m² ve (I) ile gösterilen 175,06 m² bölümün, 271 ada 11 sayılı parselin (D) ile gösterilen 38,39 m² bölümün, 271 ada 9 sayılı parselin (F) ile gösterilen 52,86 m² bölümün, 271 ada 1 sayılı parselin (G) ile gösterilen 1635,17 m² bölümün, 271 ada 2 sayılı parselin (H) ile gösterilen 787,86 m² bölümün, 271 ada 3 sayılı parselin 1855,83 m² yüzölçümlü olarak, 271 ada 4 sayılı parselin (I) ile gösterilen 662,92 m² bölüm, 271 ada 5 sayılı parselin (J) ile gösterilen 1095,73 m² bölümün, 271 ada 6 sayılı parselin (K) ile gösterilen 3,02 m² bölümün, 271 ada 18 sayılı parselin (A) ile gösterilen 1256,21 m² bölümün, 271 ada 10 sayılı parselin (C) ile gösterilen 2876,06 m², 271 ada 16 sayılı parselin (G) ile gösterilen 1528,31 m² bölümün, 271 ada 17 sayılı parselin, 272 ada 10 sayılı parselin (L) ile gösterilen 1727,30 m² bölümün, 306 ada 89 sayılı parselin (O) ile gösterilen1005,19 m² ve (P) ile gösterilen 780,18 m² bölümlerinin, 306 ada 92 sayılı parselin (S) ile gösterilen 382,46 m² bölümün, 306 ada 80 sayılı parselin (R) ile gösterilen 554,90 m² bölümün, 306 ada 81 sayılı parselin 3762,63 m² yüzölçümlü olarak, 305 ada 1 sayılı parselin (A) ile gösterilen 420,70 m² bölümün, 305 ada 14 sayılı parselin (B) ile gösterilen 423,29 m² bölümün, 305 ada 13 sayılı parselin (C) ile gösterilen 228,11 m² bölüme, 305 ada 12 sayılı parselin (D) ile gösterilen 178,90 m² bölüme, 305 ada 9 sayılı parselin (E) ile gösterilen 2611,53 m² bölüme, 304 ada 4 sayılı parselin (F) ile gösterilen 1452,61 m² bölümün, 304 ada 2 sayılı parselin (G) ile gösterilen 23,12 m² bölümün, 304 ada 1 sayılı parselin (H) ile gösterilen 1335,90 m² bölümün, 304 ada 11 sayılı parselin (I) ile gösterilen 43,73 m² bölümün, 303 ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, 315 ada 6 sayılı parselin (A) ile gösterilen 8,39 m² bölümün, 323 ada 4 sayılı parselin (A) ile gösterilen 286,69 m² bölümün, 323 ada 5 sayılı parselin (B) ile gösterilen 777,44 m² ve (F) ile gösterilen 13,81 m² bölümlerin, 323 ada 6 sayılı parselin (D) ile gösterilen 1542,72 m² bölümün, 324 ada 5 sayılı parselin (A) ile gösterilen 795,30 m² bölümün, 325 ada 8 sayılı parselin (A) ile gösterilen 584,14 m² bölümün, 325 ada 7 sayılı parselin (C) ile gösterilen 794,84 m² bölümün, 325 ada 6 sayılı parselin (E) ile gösterilen 486,89 m² bölümün, 325 ada 3 sayılı parselin (A) ile gösterilen 28,39 m² bölümün, 325 ada 4, 5 ve 9 sayılı parsellerin, 373 ada 1 sayılı parselin (A) ile gösterilen 756,78 m² bölümün, 373 ada 31 sayılı parselin 4973,94 m² yüzölçümüyle, 373 ada 32 parselin 852,47 m² yüzölçümüyle, 377 ada 6 sayılı parselin (B) ile gösterilen 188,97 m² bölümün, 377 ada 5 sayılı parselin (C) ile gösterilen 55,11 m² bölümün, 377 ada 7 sayılı parselin (D) ile gösterilen 911,91 m² bölümün, 377 ada 9 sayılı parselin 1430,85 m² yüzölçümüyle, 377 ada 8 sayılı parselin, 369 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerin sırasıyla 2249,14 m², 2741,87 m² ve 2495,65 m² yüzölçümüyle, 372 ada 3 sayılı parselin (A) ile gösterilen 3715,12 m² bölümün, 372 ada 1, 2 ve 28 sayılı parselin sırasıyla 1919,39 m², 5115,47 m² ve 534,66 m² yüzölçümüyle, 375 ada 1 sayılı parselin (B) ile gösterilen 13,30 m² bölümün, 467 ada 1 sayılı parselin 1205,24 m² yüzölçümüyle, yol 11, yol 12, yol 13, yol 3, yol 15, yol 14, yol 16 ve yol 17 olarak adlandırdığı taşınmazlar ile dere 1 olarak adlandırdığı taşınmaz ve 303 ada 2 sayılı parselin batısında kalan OS 69,303044 ve 303004 noktaları ile çevrili 144,89 m² yolun ve 266 ada 1 sayılı parselin hükmün 60 sırasında belirtilen taşınmazlara dahil edilmek suretiyle orman vasfı ile … adına tapuya tescillerine,

271 ada 21 sayılı parselin (C1) ile gösterilen 1117,03 m² bölümün … oğlu … .. ve … oğlu … adına, 271 ada 13 sayılı parselin (E1) ile gösterilen 181,56 m² bölümün … oğlu … … adına, 271 ada 19 sayılı parselin (B1) ile gösterilen 617,22 m² bölümün … oğlu … … ve … oğlu … … adlarına, 271 ada 11 sayılı parselin (D1) ile gösterilen 565,90 m² bölümün .. kızı … … adına, 271 ada 9 sayılı parselin (F1) ile gösterilen 1604,12 m² bölümün … oğlu … adına, 271 ada 4 sayılı parselin (I1) ile gösterilen 115,42 m² bölümün İbrahim oğlu … … adına, 271 ada 5 sayılı parselin (J1) ile gösterilen 2,06 m² ve (J2) ile gösterilen 586,37 m² bölümün … kızı … … adına, 271 ada 6 sayılı parselin (K1) ile gösterilen 2477,98 m²’lik bölümün … oğlu … … adına, 271 ada 18 sayılı parselin (B) ile gösterilen 4078,31 m² bölümün … oğlu … … adına, 271 ada 10 sayılı parselin (D) ile gösterilen 756,95 m² ile (E) ile gösterilen 305,37 m² bölümlerin … Kızı … … adına, 271 ada 16 sayılı parselin (G1) ile gösterilen 6351,14 m² ile (G2) ile gösterilen 41,18 m² hali arazi vasfıyla … adına, 306 ada 80 sayılı parselin (R1) ile gösterilen 1019,57 m² bölümün … oğlu … … adına, 304 ada 11 sayılı parselin (I1) ile gösterilen 1337,22 m² bölümün ham toprak vasfı ile … adına, 315 ada 6 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 464,15 m² bölümün tarla vasfıyla … oğlu … … adına, 323 ada 4 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 300,50 m² bölümün tarla vasfıyla … oğlu … … adına, 323 ada 5 sayılı parselin (C1) ile gösterilen 2,43 m² bölüm ile (C) ile gösterilen 750,44 m² bölümün tarla vasfıyla … oğlu … … adına, 323 ada 6 sayılı parselin (E) ile gösterilen 2,79 m² bölümün ham toprak vasfıyla … adına, 324 ada 5 sayılı parselin (B) ile gösterilen 3469,48 m² bölümün kargir ev ve bahçe vasfıyla … oğlu … … adına, 325 ada 8 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 384,88 m² bölümün ham toprak vasfıyla … adına, 325 ada 7 sayılı parselin (D) ile gösterilen 277,58 m² bölümün tarla vasfıyla … kıza … … adına, 325 ada 6 sayılı parsel (F) ile gösterilen 207,70 m² bölümün tarla vasfıyla … oğlu … … adına, 377 ada 6 sayılı parselin (B1) ile gösterilen 1201,95 m² bölümün tarla vasfıyla … Kızı … … adına, 377 ada 5 sayılı parselin (C1) ile gösterilen 1080,35 m² bölümün tarla vasfıyla … Kızı … … adına tapuya tescillerine, 271 ada 20 sayılı parselin dava konusu olmayan (A1) ile gösterilen 348,45 m² bölümün, 271 ada 1 sayılı parselin (G1) ile gösterilen 44,30 m² bölüme, 271 ada 2 sayılı parselin (H1) ile gösterilen 172,35 m² bölüme, 272 ada 10 sayılı parsel (L1) ile gösterilen 1801,33 m² bölüme, 306 ada 89 sayılı parselin (N) ile gösterilen 573,28 m² bölüme, 306 ada 92 sayılı parselin (S1) ile gösterilen 5392,95 m² bölüme, 305 ada 1 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 1583,23 m² bölüme, 305 ada 14 sayılı parselin (B1) ile gösterilen 642,22 m² bölüme, 305 ada 13 sayılı parselin (C1) ile gösterilen 383,01 m² bölüme, 305 ada 12 sayılı parselin (D1) ile gösterilen 264,15 m² bölüme, 305 ada 9 sayılı parselin (E1) ile gösterilen 1907,67 m² bölüme, 305 ada 10, 11 ve 15 sayılı parsellere, 304 ada 4 sayılı parselin (F1) ile gösterilen 5419,31 m² bölüme, 304 ada 2 sayılı parselin (G1) ile gösterilen 628,88 m² bölüme, 304 ada 1 sayılı parselin (H1) ile gösterilen 1963,78 m² bölüme, 304 ada 3 sayılı parsele, 315 ada 1 sayılı parsele, 325 ada 3 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 126,60 m² bölüme, 325 ada 10 ve 11 sayılı parsellere, 373 ada 1 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 1185,24 m² bölüme, 377 ada 7 sayılı parselin (D1) ile gösterilen 554,95 m² bölüme, 372 ada 3 sayılı parselin (A1) ile gösterilen 2128,77 m² bölüme, 375 ada 1 sayılı parselin orman olan bölümün dışında kalan bölümüne ilişkin dava bulunmadığından cins, miktar ve malik hanelerinin doldurulması yönünde olağan kadastro işlemlerinin tamamlanması için tesbit tutanağının kadastro müdürlüğüne iadesine karar verilmiş, … tarafından kişiler adına tescil kararı verilen taşınmazların da orman niteliğiyle tesciline karar verilmesi gerekçesiyle hüküm temyiz edilmekle, Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 08/04/2013 tarih … sayılı kararı ile … vekilinin 271 ada 21 sayılı parselin (C1), 271 ada 13 sayılı parselin (E1), 271 ada 19 sayılı parselin (B1), 271 ada 11 sayılı parselin (D1), 271 ada 9 sayılı parselin (F1), 271 ada 4 sayılı parselin (I1), 271 ada 5 sayılı parselin (J1), 271 ada 6 sayılı parselin (K1), 271 ada 18 sayılı parselin (B), 271 ada 10 sayılı parselin (D), 306 ada 80 sayılı parselin (R1), 315 ada 6 sayılı parselin (A1), 323 ada 4 sayılı parselin (A1), 323 ada 5 sayılı parselin (C1) ve (C), 324 ada 5 sayılı parselin (B), 325 ada 7 sayılı parselin (D), 325 ada 6 sayılı parsel (F), 377 ada 6 sayılı parselin (B1), 377 ada 5 sayılı parselin (C1) işaretli bölümlerine ilişkin yapılan temyiz itirazları yönünden; İncelenen dosya kapsamına göre çekişmeli taşınmazların gerçek kişiler adına tesbit görmesi, … nin bu taşınmazlara ilişkin açılmış bir davasının veya 3402 sayılı Kanunun 26/D maddesi gereğince bir katılımı bulunmadığı, temyiz kanun yoluna davanın taraflarının başvurabileceğine göre çekişmeli taşınmaz bölümlerine ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiş, 271 ada 20 sayılı parselin (A1), 271 ada 1 sayılı parselin (G1), 271 ada 2 sayılı parselin (H1), 272 ada 10 sayılı parselin (L1), 306 ada 89 sayılı parselin (N), 306 ada 92 sayılı parselin (S1), 305 ada 1 sayılı parselin (A1), 305 ada 14 sayılı parselin (B1), 305 ada 13 sayılı parselin (C1), 305 ada 12 sayılı parselin (D1), 305 ada 9 sayılı parselin (E1), 304 ada 4 sayılı parselin (F1), 304 ada 2 sayılı parselin (G1), 304 ada 1 sayılı parselin (H1), 325 ada 3 sayılı parselin (A1), 373 ada 1 sayılı parselin (A1), 377 ada 7 sayılı parselin (D1), 372 ada 3 sayılı parselin (A1), 375 ada 1 sayılı parselin orman olan bölümün dışında kalan bölümüne ilişkin temyiz itirazlarının kabulüne karar verilerek hüküm bozulmuştur.

Hükmüne uyulan bozma kararında özetle; ”Mahkemece; 271 ada 1, 2 ve 20, 272 ada 10, 306 ada 89 ve 92, 305 ada 1, 14, 13, 12 ve 9, 304 ada 4, 2 ve 1, 325 ada 3, 373 ada 1, 377 ada 7, 372 ada 3, 375 ada 1 parsel sayılı taşınmazların temyize konu bilirkişi raporlarında belirtilen sırasıyla (G1), (H1), (A1), ((L1), (N), (S1), (A1), (B1), (C1), (D1), (E1), (F1), (G1), (H1), (A1), (A1), (D1) ve (A1), 375 ada 1 sayılı parselin orman olan bölümü dışında kalan bölümü yönünden; eski tarihli memleket haritası, hava fotoğrafları ve varsa amenajman planı ilgili yerlerden getirtilip, önceki bilirkişiler dışında halen ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman orman yüksek mühendisleri arasından seçilecek bir orman mühendisi ve bir fen elemanı marifetiyle yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, çekişmeli taşınmaz ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; hak sahipleri yararına zilyetlik yolu ile kazanma (Medenî Kanunun 713. maddesi, 3402 sayılı Kanunun 14 ve 17. maddelerindeki) koşulların oluşup oluşmadığının araştırılması” gereğine değinilmiştir.

Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra, dava konusu … köyü 272 ada 10, 306 ada 92 , 89; 271 ada 1 ve 325 ada 3 parsel sayılı sırasıyla 3528,63 m², 5775,41 m², 2358,65 m², 1679,47 m², 154,99 m² yüzölçümündeki taşınmazların orman vasfıyla … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 305 ada 14 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (B1) ile gösterilen 642,02 m²’lik bölümün ham toprak vasfıyla, (B) ile gösterilen 423,29 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 377 ada 7 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (D) ile gösterilen 911,91 m²’lik bölümün orman vasfıyla, (D1) ile gösterilen 554,95 m²’lik bölümün ham toprak vasfıyla … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 271 ada 20 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (A) ile gösterilen 3421,92 m²’lik bölüm ile (J) harfi ile gösterilen 43,81 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (A1) ile gösterilen 348,45 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 271 ada 2 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (H) ile gösterilen 787,56 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (H1) ile gösterilen 172,35 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 305 ada 1 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (A) ile gösterilen 420,70 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (A1) ile gösterilen 1583,23 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 305 ada 13 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (C) ile gösterilen 228,11 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (C1) ile gösterilen 383,01 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 305 ada 12 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (D) ile gösterilen 178,90 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (D1) ile gösterilen 264,15 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 305 ada 9 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (E) ile gösterilen 2611,53 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (E1) ile gösterilen 1907,67 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 304 ada 1 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (H) ile gösterilen 1335,90 m²lik bölümün orman vasfıyla … adına, (H1) ile gösterilen 1963,78 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 304 ada 2 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (G) ile gösterilen 23,12 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (G1) ile gösterilen 628,88 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … Adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 304 ada 4 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (F) ile gösterilen 1452,61 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (F1) ile gösterilen 5419,31 m²’lik bölümün tarla ve kargir 2 adet ev vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 373 ada 1 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (A) ile gösterilen 756,78 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (A1) ile gösterilen 1185,24 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 375 ada 1 sayılı parselde fen bilirkişi … .. 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (B) ile gösterilen 13,30 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (B1) ile gösterilen 8818,29 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … oğlu … Adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu … köyü 372 ada 3 sayılı parselde fen bilirkişi … … 06/12/2011 havale tarihli raporuna ekli krokide (A) ile gösterilen 3715,12 m²’lik bölümün orman vasfıyla … adına, (A1) ile gösterilen 2128,72 m²’lik bölümün tarla vasfıyla … kızı … adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, orman kadastrosuna ve kadastro tespitine itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükümlerine göre yapılmıştır.

Sonuç: Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda çekişmeli taşınmazların temyize konu, davalı gerçek kişiler adına tescile karar verilen bölümlerinin orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşıldığına ve adına tescil kararı verilen kişiler yararına 3402 sayılı Kanunun 14. maddesinde yazılı kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının oluştuğu belirlenerek yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince harç alınmasına yer olmadığına 09.03.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran