Terör Eylemi Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17101
post-template-default,single,single-post,postid-17101,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Terör Eylemi Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi

Terör Eylemi Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi

  ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI  :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

DAVALI                                :

KONU                                    : 5233 Sayılı kanun kapsamında terör eylemi sebebiyle

uğranılan zararların tazmini istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde … İli, ….İlçesi, …. Köyü kahvehanesinde bulunduğu sırada, kahvehanenin kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla taranması neticesinde yaralanmıştır.

2-) Yaralanma sebebiyle uğranılan zararın 5233 sayılı yasa uyarınca tazmini istemiyle yapılan başvurumuz, (Ek-1) …. İli Valiliği Zarar Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş ve bu değerlendirme sonucu müvekkile …. TL. ödeme yapılmasına ilişkin bir sulhname tasarısı sunulmuştur. (Ek-2) Ancak müvekkilimizce iş bu tasarının kabul edilmemesi üzerine …/…/… tarihli uyuşmazlık tutanağının iptali ile, olay nedeniyle uğranılan iş gücü kaybı ile …. TL. tedavi giderlerinin tazmini istemiyle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

3-) Müvekkilimiz söz konusu olay sebebiyle hastanede yatarak tedavi olmuş, … gün süreyle iş ve gücünden yoksun kalmıştır. (Ek-3) Dolayısıyla uğramış olduğu … TL. maddi zararların tazmini gerekmektedir.

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, uyuşmazlık tutanağının iptali ile uğranılan zararın tazmini için yasal süresi içerisinde dava açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5233 S. K. m. 4, 5, 6, 7, 9, 2577 S. K. m. 15, Terör Ve Terörle

Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında

Yönetmelik m. 15, 16, 17

HUKUKİ DELİLLER          :

1-) …/…/… tarihli valilik başvuru dilekçesi

2-) …/…/… tarihli valilik uyuşmazlık tutanağı

3-) Hastane kayıtları

4-) İlgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, … İli Valiliği’nin …/…/… tarihli ve … sayılı kararının müvekkilimiz yönünden iptaline, …. TL. tazminatın …/…/… tarihinden itibaren işletilecek faiziyle birlikte tazminine karar verilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1-) …/…/… tarihli valilik başvuru dilekçesi

2-) …/…/… tarihli valilik uyuşmazlık tutanağı

3-) Hastane kayıtları

4-) Onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

                                                                                                     Av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran