TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19032
post-template-default,single,single-post,postid-19032,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

       … TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Uğranılan zararın tazmini istemimizden ibarettir.  

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-)Müvekkilimiz …/…/… tarihinde …… büyüklüğündeki …… İmalatı …. modeli …. antika halısını davalı şirkete yıkanması için teslim etmiş olup, bu olay sebebiyle toplam ….. TL hizmet bedeli ödemiş,  ancak kendisine karşılığında hizmet bedeli faturası yerine temizlik maddesi satışına ilişkin yazar kasa fişi verilmiştir. (EK – 1)

2-)Davaya konu halı davalı şirkete teslim edildikten …. hafta sonra müvekkilimize …/…/… tarihinde teslim edilmiştir. (EK – 2) Ancak müvekkilimiz davaya konu halı temizlendikten sonra renginin solduğunu ve davalıya teslim edildiği tarihteki orijinal halini kaybettiğini tespit etmiş olup, ilgili şirkete bu zararın giderilmesi için başvuruda bulunmuştur.  

3-)Davalı şirket tarafından, halının üzerinde hasarın giderilebilmesi için müteaddit işlemler yapılmasına rağmen, başarılı olamayan davalı şirket müvekkilimiz kabul etmemesine rağmen …/…/… tarihinde elemanları marifetiyle halıyı kapının önüne bırakarak terk etmiş olup, olay sebebiyle müvekkilimiz ve eşi şirket elemanlarının imzadan imtina ettiği iki adet tutanak düzenlemiştir. (EK – 3)

4-)Yukarıda izah edilen hususa yönelik olarak, tarafımızdan olarak ……. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunulmuş olup, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin …/…/… tarih ve ….. sayılı kararı ile 6502 sayılı yasa gereğince davalı şirketin halının piyasa değeri üzerinden parasının ödenmesine karar verilmiştir. (EK -4)

5-) Tarafımızdan davalı şirkete hakem heyetinin bu kararı …/…/… tarihinde davalıya tebliğ edilerek m2’si …… TL olan halının piyasa değeri olan ……. TL’nin ….. gün içerisinde ödenmesi istenmiş,  ancak tanınan süre içerisinde davalı şirket tarafından ihtarnamelerine bir cevap vermediği gibi ödemede de bulunulmamıştır. (EK – 5)

5-) Müvekkilimizin yaşadığı maddi ve manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6502 S. K. m. 13, 14, 15, 16

HUKUKİ DELİLLER        :

1- Davalı şirket tarafından verilen yazar kasa fişi

2- Teslim tutanağı

3- Müvekkillerimiz tarafından düzenlenen …/…/… tarihli tutanaklar

4- ……. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı

5- Davalı şirkete gönderilen ihtarname

6- Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, … TL maddi, … TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

1- Davalı şirket tarafından verilen yazar kasa fişi

2- Teslim tutanağı

3- Müvekkillerimiz tarafından düzenlenen …/…/… tarihli tutanaklar

4- ……. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı

5- Davalı şirkete gönderilen ihtarname

6- Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

           Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran