Taşınmaza El Atma Sebebiyle Tazminat Talepli Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17099
post-template-default,single,single-post,postid-17099,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Taşınmaza El Atma Sebebiyle Tazminat Talepli Dilekçe

Taşınmaza El Atma Sebebiyle Tazminat Talepli Dilekçe

        …… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI           :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

ADRES                                             :

DAVALI                                           :

ADRES                                             :

KONU                                               : Taşınmaza hukuki el atma sebebiyle tazminat

istemimizi içerir.

DAVA DEĞERİ                             :

TEBLİĞ TARİHİ                          : …/…/…

AÇIKLAMALAR                          :

1-)  Müvekkilimiz, …  İli, … İlçesi … mevkiinde kain, … Ada, …. Parsel sayılı … m²’lik taşınmazın tamamının malikidir. (EK 1)

2-) Söz konusu taşınmaz,  …/…/…. tarihli İmar Planı’nda (EK 2) çocuk park alanı olarak

kamu hizmetine ayrılmış; ancak taşınmaz …. yılından beri çocuk park alanı olarak kamu

hizmetine tahsis edilmesine rağmen, bu güne kadar üzerinde tahsis amacına uygun bir işlem

yapılmamıştır. Ayrıca taşınmaz üzerinde davalı idare tarafından herhangi bir fiili el atma eyleminin gerçekleştirilmediği de sabittir.

3-) Taşınmazın kamulaştırılması ya da tahsis amacına uygun işlem yapılması talebiyle müvekkilimiz müteaddit defalar …. Belediye Başkanlığı’na (EK 3) ve ….. Valiliği’ne (EK 4) başvurularda bulunsa da başvuruları sonuçsuz kalmış; taşınmazın imar planında yıllardır çocuk park alanı olarak ayrılmış olmasına karşın davalı kurum tarafından amacına uygun olarak kamulaştırılma işlemi gerçekleştirilmemiş bulunmaktadır.

3-) Bu durum müvekkilimizin söz konusu taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını ortadan kaldırmış bulunmaktadır.  …. yılından beri imar planında çocuk park alanına tahsis edilen ve uzun yıllar kamulaştırılmayan taşınmazda müvekkilimizin inşaat yapma olanağı olmasına rağmen bunu gerçekleştiremediği ve mağdur olduğu ortadadır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, davalı idarece taşınmazın kamulaştırmasız elatılan … m²’lik kamulaştırmasız el atma karşılığının davalı kurumdan tahsili için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2942 S. K. Geç. m. 6, 2577 S. K. m. 2, 2247 S. K. m. 10, 12,                                                   27

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Tapu kayıtları,

2-) …./…/… tarihli imar planı,

3-) …/…/… …. Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuru,

4-) …/…/… tarihli Valiliği’ne yapılan başvuru,

5-) Keşif

6-) Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …  İli, ….İlçesi … mevkiinde kain, … Ada, …. Parsel sayılı … m²’lik taşınmazın kamulaştırmasız el atma karşılığı … TL. bedelinin ….. tarihinden  itibaren işleyecek ..… faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

EKLER: 1-) Tapu kayıtları,

2-) …./…/… tarihli imar planı,

3-) …/…/… …. Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuru,

4-) …/…/… tarihli Valiliği’ne yapılan başvuru,

                 5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran