Taşınmaz Tespiti ve Tescili Dilekçesi Örneği
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19262
post-template-default,single,single-post,postid-19262,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Taşınmaz Tespiti ve Tescili Dilekçesi Örneği

Taşınmaz Tespiti ve Tescili Dilekçesi Örneği

..… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                           :

KONU                                               :  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu´nun 10. maddesi gereğince taşınmazın müvekkil adına tespiti ile tapuya tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

  1. Müvekkilimiz idare, davalı ……………………. zilyetliğinde bulunan …………… İli, ………… İlçesi, Gençler Mahallesi, ……………. Sokakta bulunan taşınmazı …./…./……. tarih ve …/….. sayılı kararla kamulaştırmıştır. (EK – 1)
  2. Kamulaştırılan taşınmaz tapuya kayıtlı olmayıp, taşınmazın zilyedi olan ……………… kazandırıcı zamanaşımıyla taşınmazın mülkiyetini kazanmıştır.
  3. Müvekkilimiz, kamulaştırma bedeli olan …………………………….-TL´yi ………………….. Şubesi …………… nolu hesaba yatırmıştır. (EK – 2)
  4. Kamulaştırılan taşınmazın müvekkilimiz adına tespitini ve tescilini isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  :  2942 S. K. m. 10, 11

HUKUKİ DELİLLER                    :

1- ../…/….. tarih ve …./…./…. sayılı kamulaştırma kararı,

2- Banka makbuzu,

3- İdari soruşturma tutanağı

4- Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; davaya konu taşınmazın davalıdan geri alınarak tapu kaydının iptaline ve müvekkil adına tesciline; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

Av.

EKLER                                            :

1- ../…/….. tarih ve …./…./…. sayılı kamulaştırma kararı,

2- Banka makbuzu,

3- İdari soruşturma tutanağı

4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran