TAŞINMAZ TESCİL TALEBİ ÖRNEĞİ.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18863
post-template-default,single,single-post,postid-18863,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

TAŞINMAZ TESCİL TALEBİ ÖRNEĞİ.

TAŞINMAZ TESCİL TALEBİ ÖRNEĞİ.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI (LAR)                   :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                    : … Ada … Parsel Sayılı Taşınmazın Müvekkilimiz Adına Tescil Edilmesi İstemimizden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) … mevkiinde bulunan dava konusu … ada … parsel (EK-1) sayılı taşınmaz, tapuda,  …/ …/ … tarih ve …/ … Esas ve …/ … Karar sayılı … Asliye Hukuk Mahkemesi kararı (EK-2) ile hakkında gaiplik kararı (EK3) verilen … … isimli kişi adına kayıtlıdır.

 

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 713/I. maddesi gereğince; Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

 

Aynı maddenin II. fıkrasında; maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

 

3-) Müvekkilimizin, dava konusu taşınmazı … yılından itibaren davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süre ile malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurması nedeni (EK-4) ile işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 19, 704, 705, 706, 707, 713, 714, 715, 717, 840, 892, 1008, 1013, 1021, 1023, 1025; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12; 3402 S. K. m. 25, 26, 27

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

                                                           1-)… ada … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı,

                                                           2-) …/ …/ … tarih ve …/ … Esas ve …/ … Karar sayılı … Asliye Hukuk Mahkemesi kararı,

                                                           3-) Gaiplik kararı,

                       4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri

konuları gösterir tanık listesi.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … ada … parsel sayılı taşınmazın müvekkilimiz adına tescil edilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini, Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

EKLER                                             :

                                                           1-)… ada … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı,

                                                           2-) …/ …/ … tarih ve …/ … Esas ve …/ … Karar sayılı … Asliye Hukuk Mahkemesi kararı,

                                                           3-) Gaiplik kararı,

                       4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri

konuları gösterir tanık listesi,

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

      Av.                                                                                                                                                                                  

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran