Tapusuz taşınmaza yönelik tescil istemimi dilekçesi örneği.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18859
post-template-default,single,single-post,postid-18859,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Tapusuz taşınmaza yönelik tescil istemimi dilekçesi örneği.

Tapusuz taşınmaza yönelik tescil istemimi dilekçesi örneği.

…. … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

TC KİMLİK NUMARASI                        :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           : 1-) Hazine

 

2-) Orman İdaresi

 

KONU                                               :Tapusuz taşınmaza yönelik tescil istemimizden ibarettir.

 

DAVA DEĞERİ                              :

(Malvarlığına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) … Köyünde … ve … parsellerin bitişiğindeki tarla vasfındaki dava konusu taşınmaz, tapuya kayıtlı değildir. Dava konusu taşınmaz … yılında yapılan orman kadastrosunun ve 2/B madde uygulamasının dışında bulunmakta olup orman vasfı taşımayan yerlerdendir (EK-1).

 

2-) İlgili taşınmaz, …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi (EK-2) ile … … tarafından müvekkilimize satılmış ve zilyetliği devredilmiştir.

 

3-) Müvekkilimiz, aradan geçen … yıl boyunca, söz konusu yere bilfiil zilyet olmuş ve burayı ekip biçmek suretiyle taşınmazdan yararlanmıştır. Bu durum, taşınmazın bulunduğu yerde mahkemenizce gerçekleştirilecek keşif ve bilirkişi incelemesi ile tanık beyanları (EK-3) ile açıklığa kavuşturulacaktır.

 

4-) Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz adına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşulları oluştuğundan, dava konusu taşınmazın tescili için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 713; 6831 S. K. m. 2.

 

HUKUKİ DELİLLER        : … Köyünde … ve … parsellerin bitişiğindeki tarla vasfındaki dava konusu taşınmaza ilişkin …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi, orman kadastrosu haritaları, tanık anlatımları, keşif ve bilirkişi incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava konusu taşınmazın müvekkilimiz adına tapuya tesciline karar verilmesini, (Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.)yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz. …/…/…

 

EK:

 

1-) Orman kadastrosu haritaları.

2-) … Köyünde … ve … parsellerin bitişiğindeki tarla vasfındaki dava konusu taşınmaza ilişkin …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi.

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

 

Davacı Vekili

          Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran