TAPU İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19904
post-template-default,single,single-post,postid-19904,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TAPU İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

TAPU İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 15630 Karar: 2020 / 798 Karar Tarihi: 12.02.2020

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ :

TAPU>

İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, ortak mirasbırakanları …ın, 101 ada 13, 116 ada 116, 127 ve 148 parsel sayılı taşınmazlarını kadastro tespiti sırasında davalı oğlu adına tescil ettirdiğini, ancak işlemin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve

muvazaalı olduğunu ileri sürerek

tapuların

iptali ile miras payı oranında adına tescilini istemiş; ayrıca

murisin 09.03.2011 tarihinde noterde düzenlediği vasiyetname ile maliki olduğu 116 ada 139 parsel sayılı taşınmazın tamamını, 101 ada 19, 102 ada 30, 116 ada 133 ve 140 parsel sayılı taşınmazlardaki payının 1/3 ünü torunu (davalı …’in çocuğu) diğer davalı …’e, 1/3 payını ise diğer mirasçılar olan kendisi,davalı … ve dava dışı … ve …’e vasiyet ettiğini, saklı payının zedelendiğini ileri sürerek davalı …hakkında tenkis isteğinde bulunmuştur.

Davalı …, mirasbırakanın başkaca taşınmazlarının olduğunu davalı …,davacının saklı payının zedelenmediğini belirtip davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davalı … yönünden dava konusunun ve taşınmazların farklı olması nedeniyle davanın tefrikine; davalı … yönünden ise

muvazaa olgusunun sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar Dairece, “ Somut olaya gelince; dava konusu senetsizden tespit edilen 101 ada 13 parsel ile bağış biçiminde temlik edilen 116 ada 116, 127 ve 148 parsel sayılı taşınmazlar yönünden 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararının uygulama yerinin bulunmadığı ve

muris

muvazaasına ilişkin iddianın dinlenemeyeceği, koşullarının varlığı halinde 4721 sayılı TMK. nun 560 ila 571. maddelerinde öngörülen tenkis davasına konu edilebileceği açıktır. Oysa davada tenkis isteği bulunmamaktadır. Hâl böyle olunca;

muris

muvazaası hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil istekli davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.” gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hâkimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 25.20 TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran