Tapu iptali ve tescil istemi dilekçesi örneği.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18861
post-template-default,single,single-post,postid-18861,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Tapu iptali ve tescil istemi dilekçesi örneği.

Tapu iptali ve tescil istemi dilekçesi örneği.

… … HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

TC KİMLİK NUMARASI                        :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Tapu iptali ve tescil istemimize ilişkindir.

 

DAVA DEĞERİ                              :

(Malvarlığına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) … ili, … ilçesi, … köyü/mahallesi, … pafta, … ada, …parselde kayıtlı bulunan tarla vasıflı taşınmaz (EK-1), …/…/… tarihinde gerçekleştirilen kadastro çalışmaları sırasında, …/…/… tarihli, … sıra numaralı tapu kaydı uygulanmak suretiyle, davalı/davalılar adına tespit edilmiştir (EK-2). Tespit tutanağı, …/ …/ … tarihinde kesinleşmiştir.

 

2-) İlgili taşınmaz, kadastro sırasında uygulanan tapu kaydı tarihinden (intikal tarihinden) geriye doğru yaklaşık … yıllık süre boyunca, öncelikle müvekkilimizin dedesi … …’in, sonra babası … …’in ve en sonunda müvekkilimizin zilyetliğinde olup adı geçenler tarafından düzenli olarak ekilip biçilmiştir. Tüm bu süre boyunca, davalının/davalıların ve/veya üstsoyunun, dava konusu taşınmaza ilişkin herhangi bir zilyetlikleri söz konusu olmamıştır.

 

3-) Üstsoyu ile müvekkilimiz arasındaki ırsi ilişkiyi ortaya koyan veraset ilamları (EK-3) ile müvekkilimizin, diğer mirasçılar tarafından bu davayı açmak konusunda temsilci sıfatıyla yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belge örnekleri ekte (EK-4) yer almaktadır.

 

4-) Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde mahkemenizce gerçekleştirilecek keşif ve bilirkişi incelemesi ile Mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruşmalar sırasında dinleteceğimiz tanık beyanları (EK-5) durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 3402 S. K. m. 12, 13; 4721 S. K. m. 713.

 

HUKUKİ DELİLLER        : … ili, … ilçesi, … köyü/mahallesi, … pafta, … ada, …parsel’de kayıtlı bulunan tarla vasıflı taşınmaza ilişkin tapu kayıtları,  …/…/… tarihli kadastro tespit tutanağı,  veraset ilamları,  müvekkilimizin, bu davanın açılmasına ilişkin olarak diğer mirasçılar tarafından temsilci sıfatıyla yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belge,  tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, keşif ve bilirkişi incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, halen davalı adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile söz konusu taşınmazın müvekkilimiz ve temsil ettiği diğer mirasçılar adına tescil edilmesine, (Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.) mahkeme masraflarının ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekâleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER:

 

1-) … ili, … ilçesi, … köyü/mahallesi, … pafta, … ada, …parsel’de kayıtlı bulunan tarla vasıflı taşınmaza ilişkin tapu kayıtları.

2-) …/…/… tarihli kadastro tespit tutanağı.

3-) Veraset ilamları.

4-) Müvekkilimizin, bu davanın açılmasına ilişkin olarak diğer mirasçılar tarafından temsilci sıfatıyla yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belge.

5-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

    Av.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran